ikona pliku docx

Ergonomia notatki

Marysienka


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.73 kB.


Fizjologia pracy   i ergonomia- wykłady  z 11.10.2012 r.

Słowo ergonomia pochodzi z 2 greckich słów:

  1.  ergon - oznaczające czyn, praca
  2.  nomos - wiedza, prawo, zwyczaj

W dosłownym tłumaczeniu zatem ergonomia oznacza wiedzę o pracy ludzkiej:

  1.  ergon + nomos = wiedza o pracy ludzkiej
  2.  

Według Jastrzębowskiego:

Ergonomia to nauka o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności.

Według Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (1983):

Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka.

Fizjologia Pracy kierunek w fizjologii stosowanej (nauka o czynnościach prawidłowych i patologicznych organizmu żywego człowieka, jego układów, narządów  i tkanek) poświęcony badaniu zmian stanu czynnościowego ustroju człowieka podczas pracy; wyznacza granice dopuszczalnych obciążeń, jakim może podlegać człowiek podczas pracy.

Praca - jest to celowa działalność człowieka, polegająca na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowywaniu ich do potrzeb ludzkich. Pracę dzieli się na fizyczną i umysłową, uwzględniając przy tym rodzaj i stopień ciężkości (intensywności) pracy.

Elementy pracy umysłowej można wykazać w najprostszych czynnościach fizycznych, natomiast obciążenie fizyczne, zwłaszcza  statyczne, towarzyszy niemal wszystkim czynnościom, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że kwalifikują się do umysłowych.

Reakcje fizjologiczne na wysiłek fizyczny

   Podstawą wysiłku fizycznego są skurcze mięśni szkieletowych. Ruchy dowolne zamierzone są zawsze wynikiem skurczu grup mięśni, a nie pojedynczych mięśni, odbywają się dzięki pobudzeniu odpowiednich neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Na wielostronność wykonywanych przez człowieka ruchów wpływa odpowiedni układ około 400 mięśni szkieletowych.

Analiza intensywności i jakości przemian biochemicznych zachodzących   w mięśniach jest podstawą oceny intensywności wysiłku. Intensywność aktualnie wykonywanego wysiłku fizycznego oceniamy na podstawie ilości zużytego tlenu, lub na podstawie ilości ciepła (wydatku energetycznego), jakie powstanie, gdy ta ilość zostanie zużyta.

W celu dokładnego określenia zużycia tlenu podczas wysiłku dokonuje się:

  1.  1/ pomiaru wentylacji płuc /ilości powietrza wydychanego  w jednostce czasu/;
  2.  2/ określenia zawartości tlenu i dwutlenku węgla   w powietrzu wydychanym;
  3.  3/ obliczenia zużycia tlenu na podstawie różnicy pomiędzy objętością tlenu wdychanego   i wydychanego.

Znając objętość zużytego tlenu i jego wartość energetyczną /na podstawie RQ/ możemy obliczyć wielkość wydatku energetycznego.

I. Wysiłkowe zmiany w układzie krążenia

Wykonywanie wysiłku fizycznego dłużej niż przez kilka sekund, w czasie których skurcze mięśni są możliwe dzięki czerpaniu energii bezpośrednio z zapasów wewnątrzmięśniowych, wymaga dostarczenia do mięśni substratów energetycznych i tlenu. Dzieje się to za pośrednictwem krwi.

1. Przepływ krwi przez kurczące się rytmicznie mięśnie szkieletowe wzrasta  w stopniu proporcjonalnym do siły skurczu, aż do osiągnięcia 70% maksymalnych możliwości wysiłkowych. Podczas wysiłku przepływ krwi w mięśniu jest /średnio/ pięciokrotnie większy niż w spoczynku.

2. Trzewny przepływ krwi zmniejsza się w miarę wzrostu intensywności wysiłku: przepływ krwi przez wątrobę może zmniejszyć się do 60% początkowej wielkości, przepływ krwi przez nerki - do 25-40%. Zmniejsza się również przepływ krwi przez żołądek, trzustkę, jelita. Wysiłkowe zmniejszenie trzewnego przepływu krwi powoduje zmiany w czynności narządów. Podczas ciężkiej pracy fizycznej hamowana jest czynność wydzielnicza żołądka: zmniejsza się objętość soku żołądkowego, obniża jego kwasota, zmniejsza się objętość soku trzustkowego i zawartość w nim dwuwęglanów.

3. Zmniejszenie nerkowego przepływu krwi podczas wysiłku fizycznego powoduje obniżenie filtracji kłębkowej, ale tylko przy znacznych wysiłkach, gdy częstość skurczów serca przekracza 150/min.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.73 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!