ikona pliku doc

epoki literackie notatki

epoki literackie, słowmik pojęć literackich ,literatura w pigułce przygotowanie do matury z polskiego


  135 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 135
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 4.75 MB.


Epoki lietarckie - wiadomości zebrane
      Problematyka moralna "Antygony"
      Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej
      Transpozycja wybranego mitu w sztuce
      Inspiracje biblijne w literaturze
      Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady
      Dramat antyczny a dramat szekspirowski - próba porównania
      Powstanie i rozwój tragedii greckiej
      Epos i jego kontynuacja.
      "Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie
      Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego
      Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej
      Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza.
      Polskie dziejopisarstwo średniowieczne
      Nawiązania do średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok
      Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady
      Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
      Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach.
      Wzorce osobowe renesansu.
      Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu.
      Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński.
      Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci.
      "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny.
      Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiego i jej źródła.
      Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego.
      Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego
      "Ludzkie przygody, ludzkie noś" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
      Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi
      Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej.
      Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
      Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu wykorzystują
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 4.75 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!