ikona pliku doc

energia geotermalna i sposoby jej zastosowania notatki

SYSTEMY POZYSKIWANIA ENERGII GEOTERMALNEJ, SPOSOBY ZASTOSOWANIA, ZALETY I WADY, WYDOBYCIE WÓD GEOTERMALNYCH, ? HISTORIA I LOKALIZACJA


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74,50 kB.


Energia geotermalna i sposoby jej zastosowania POJĘCIA Energia geotermiczna-energia Ziemi zgromadzona w magmie, skałach, płynach (woda, para wodna, ropa naftowa, gaz ziemny, itp.)wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna-część energii geotermicznej zawartej w wodach, parach wodnych oraz otaczających skałach. Wody geotermalna-wody występujące w przestrzeni porowej lub szczelinowej skał skorupy ziemskiej, które po wydobyciu na powierzchnię Ziemi mają temperaturę większą od 20?C. Są one przeważnie mieszaninami wód różnego pochodzenia, do których można zaliczyć wody: magmowe- uwolnione w wyniku metamorfizmu termicznego minerałów uwodnionych, chemogeniczne jako produkt reakcji chemicznych, sedymentacyjne morskie lub kontynentalne ora infiltracyjne dawne i współczesne. Wody termalne- wody powierzchniowe, źródlane lub wgłębne, które zostały podgrzane sztucznie w odpowiednich urządzeniach do temperatury, którą miały pierwotnie. Zbiorniki geotermalna- zespoły skał porowatych i przepuszczalnych wypełnione wodami(lub parą wodną) o mineralizacji umożliwiającej praktyczne wykorzystanie. Zbiorniki te są ograniczone od dołu i z boków skałami nieprzepuszczalnymi uszczelniającymi. Basen geotermalna-zespół zbiorników geotermalnych typu warstwowego ułożonych jeden na drugim, o kształtach zbliżonych do niecki związanych z określonym elementem geostrukturalnym platformy kontynentalnej. Złoże energii geotermalnej - naturalne nagromadzenie energii w wodach, parach wodnych i skałach porowatych(otoczonych skałami nieprzepuszczalnymi),usytuowanych na głębokościach umożliwiających opłacalną ekonomicznie eksploatację tej energii. Złoża geotermalne ze względu na charakter nośnika energii dzieli się na: Złoża wód geotermalnych (a te dzieli się na: artezyjskie, subartezyjskie, grawitacyjne) Złoża przegrzanej pary wodnej Złoża gorących suchych skał Dostępne zaso
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!