plik docx

Twierdzenie Thevenina i Northona

Sprawozdanie z Teorii Obwodów, Twierdzenie Thevenina i Northona

  1.  Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest doświadczalne potwierdzenie słuszności twierdzeń: Thevenina i Nortona oraz ich wykorzystania do wyznaczania natężenia prądu w jednej z gałęzi rozgałęzionego obwodu elektrycznego.

  1.  Wiadomości teoretyczne

plik docx

sprawozdanie silnik pierścieniowy

sprawozdanie z silniki pierscieniowego

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUt elektrotechniki przemysłowej

plik pdf

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych - IWN Politechnika Poznańska, Energetyka sem. IV
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTOENERGETYKI Laboratorium Inżynierii Wysokich Napięć Ćwiczenie nr 2 Temat: Rozkład napięcia na łańcuchu liniowych izolatorów kołpakowych Rok akademicki: 2011/2012 Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Wykonania Oddania Energetyka, studia stacjonarne, ćwiczenia sprawozdania semestr IV, EN-4/1 28.02.2012 6.03.2012 Uwagi: Ćwiczenie polegało na zbadaniu rozkła...

plik doc

wymienniki ciepła

wymienniki ciepła
WYMIENNIKI CIEPŁA Typy: - woda-woda - woda-powietrze - woda-para - para –woda Przepływy: - współprądowy - przeciwprądowy - krzyżowy Zasady eksploatacji: - odpowiednie wyposażenie odbiorników cieplnych w urządzenia pomocnicze, armaturę, przyrządy kontrolno-pomiarowe - utrzymywanie ustalonych wartości parametrów nośnika ciepła - dbałość o stan izolacji odbiorników, armatury i rurociągów (temp. zew. pow. Przy 25C nie powinna przekraczać 50 - 60C) - pop...

plik doc

Paliwa i przetwarzanie energii.

Badanie ogniwa wodorowego.
Paliwa i Przetwarzanie Energii Prowadzący: mgr inż. Bartosz Ceran Temat: Badanie ogniwa wodorowego. Nr ćwiczenia: 4 Data wykonania ćwiczenia: 2010-04-08 Kierunek: Energetyka Data oddania sprawozdania: 2010-04-15 Grupa: EN2 Wykonał: 1. Marcin Karasiński Uwagi: Ćwiczenie odrobione z grupą 1. Ocena:       Wstęp. Metoda wytwarzania energii z wykorzystaniem ogniw wodorowych jest metodą niekonwencjonalną. Paliwem dla ogniw wodorowych...