ikona pliku odt

Endoskopowa cholangiopakreatografia wsteczna (ECPW) notatki

Endoskopowa cholangiopakreatografia wsteczna (ECPW): 1) Czym jest ECPW? 2) Objawy/wskazania, które najczęściej skłaniają do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu. 3) Jak przebiega ECPW? 4) Jak przygotować się do ECPW? 5) Jakie są przeciwwskazania do ECPW? 6) Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu ECPW? 7) Jak postępować po ECPW?


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.94 kB.Endoskopowa cholangiopakreatografia wsteczna (ECPW)
określana skrótem ECPW, jest jedną z najskuteczniejszych metod oceniających drogi żółciowe i przewody trzustkowe.
obrazuje zewnątrz- i wewnątrzwątrobowe 
drogi żółciowe
 oraz przewód trzustkowy. Jest dokładniejsze od 
USG
, które może dawać prawidłowy obraz, mimo istnienia procesu chorobowego.

Niekiedy zabieg znany jest też pod skrótem ERCP, który pochodzi od jego nazwy w języku angielskim.
Ze względu na znaczną inwazyjność i ryzyko powikłań metoda ta jest wykorzystywana głównie w celu przeprowadzenia zabiegu terapeutycznego i zasadniczo ECPW nie wykonuje się jedynie w celach diagnostycznych.
Zabieg wykonuje się ze ściśle określonych wskazań, ma on inwazyjny charakter, możliwość wystąpienia powikłań. Z tego powodu ECPW wykonuje się, gdy na podstawie objawów oraz dolegliwości pacjenta i/lub nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych/obrazowych nasuwa się podejrzenie chorób dróg żółciowych lub trzustki.
ECPW

łączy
w sobie metody jednoczesnej
oceny endoskopowej i radiologicznej
, a co najważniejsze daje możliwość:
usuwania złogów z dróg żółciowych i trzustkowych,
zakładania protez,
poszerzania dróg żółciowych,
pobierania wycinków,
pozwala pacjentowi uniknąć leczenia operacyjnego,
pomaga umiejscowić przeszkodę w odpływie żółci i jej przyczynę,
w przypadku chorób trzustki metoda ta jest pomocna w diagnostyce 
nowotworów
 
i przewlekłych stanów zapalnych.

Objawy/wskazania, które najczęściej skłaniają do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu:
żółtaczka
bóle brzucha
 
sugerujące obecność przeszkody w drogach żółciowych albo wykrycie takiej przeszkody w badaniach obrazowych.
Taką przeszkodę stanowią najczęściej złogi (
kamica przewodowa
), ale mogą też występować zwężenia dróg żółciowych o różnym charakterze (pozapalnym, nowotworowym, po zabiegach, np. usunięciu pęcherzyka żółciowego, czyli 
cholecystektomii
).
zmiany w narządach sąsiadujących z drogami żółciowymi i uciskające je z zewnątrz (np. guz trzustki).
Jeżeli istnieje podejrzenie 
kamicy żółciowej
 
zarówno w drogach żółciowych, jak i w pęcherzyku żółciowym, najpierw wykonuje się ECPW, a następnie usunięcie pęcherzyka żółciowego.

W trakcie ECPW wykonuje się zabiegi diagnostyczne, takie jak pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, oraz terapeutyczne, jak usuwanie złogów, wprowadzanie stentów udrażniających drogi żółciowe, leczenie powikłań po cholecystektomii, usunięcie kamieni z przewodów trzustkowych.
Jak przebiega ECPW?
Na pierwszym etapie ECPW wykorzystywane są metody endoskopowe: duodenoskop wprowadzany jest, tak jak w 
gastroskopii
, do dwunastnicy w okolicę brodawki Vatera, gdzie łączą się drogi żółciowe i trzustkowe. Do ujścia dróg żółciowych i trzustkowych podaje się środek kontrastujący i wtedy korzystając z metod radiologicznych, ocenia się ich obraz na zdjęciu RTG. W przypadku uwidocznienia nieprawidłowości w przebiegu i zarysach dróg żółciowych oraz trzustkowych, ich szerokości, sposobie wypełniania się kontrastem można zastosować odpowiednie zabiegi terapeutyczne.

Jak przygotować się do ECPW?
Być na czczo.
Zwykle przed planowanym zabiegiem wykonanie badań laboratoryjnych: morfologii krwi, układu krzepnięcia, stężeń elektrolitów, ewentualnie stężeń hormonów tarczycy.
Czasami lekarz zleca dodatkowe badania, takie jak oznaczenie grupy krwi, aktywności amylazy, stężenia mocznika i kreatyniny oraz EKG.
Pacjenci chorujący na poważne choroby przewlekłe, np. 
nadciśnienie tętnicze

padaczkę
, cukrzycę, którzy muszą regularnie przyjmować leki, powinni skonsultować się z lekarzem co do przyjęcia porannej dawki leku. Zwykle można przyjąć poranną dawkę leku, popijając niewielką ilością wody, ale w przypadku cukrzycy należy pominąć poranną dawkę zarówno insuliny, jak i doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Specjalnego przygotowania wymagają osoby przyjmujące leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak 
acenokumarol
 

warfaryna
. Stosowanie tych leków należy przerwać na około 5–7 dni przed badaniem, pod opieką lekarza prowadzącego/rodzinnego. W zamian należy zastosować heparynę drobnocząsteczkową podawaną podskórnie (np. 
enoksaparyna
) w dawkach przepisanych przez lekarza.
Bezpośrednio przed planowanym ECPW należy oznaczać wskaźniki krzepnięcia (wskaźnik protrombinowy, INR). Zabieg wykonuje się jedynie przy prawidłowych wartościach tych wskaźników.
Jeśli badany przyjmuje inne nowsze leki przeciwkrzepliwe (
dabigatran

rywaroksaban
), a także preparaty 
kwasu acetylosalicylowego

klopidogrel
 
lub 
tiklopidynę
, również należy je odstawić zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego.
W niektórych przypadkach konieczne będzie także podanie 
heparyny drobnocząsteczkowej
 
i kontrola wskaźników krzepnięcia (APTT, 
czas protrombinowy
).

Jakie są przeciwwskazania do ECPW?
Przeciwwskazania bezwzględne do ECPW są podobne jak w przypadku innych badań endoskopowych. Względnymi przeciwwskazaniami są: zwężenie przełyku, ciąża i zaburzenia krzepnięcia krwi.
Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu ECPW?
Częstość ich występowania szacuje się na 4–12%. Najczęstszym powikłaniem ECPW są objawy łagodnego i szybko ustępującego zapalenia trzustki lub przewodów żółciowych. Inne to krwawienie i przedziurawienie przewodu pokarmowego, które wymagać może nawet leczenia operacyjnego. Ponadto mogą wystąpić powikłania związane ze znieczuleniem do zabiegu.
Jak postępować po ECPW?
należy pozostawać na czczo, dopóki lekarz nie przekaże odpowiednich zaleceń.
Bezpośrednio po zabiegu stan pacjenta jest mo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!