ikona pliku odt

EMISJA GŁOSU Z KULTURĄ ŻYWEGO SŁOWA notatki

podstawowe zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu emisja glosu na lkierunku dziennikarstwo


  395 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 395
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,64 kB.


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I PRAWA IM. PROF. EDWARDA
LIPIŃSKIEGO W KIELCACH
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne

Rok III
Aneta Pałka
MÓZG W PROCESIE NADAWANIA
I ODBIORU MOWY
KIELCE 2010
Mowa jest złożoną czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania:
      ośrodkowego układu nerwowego;
      narządów mowy;
      narządu słuchu.
W ośrodkowym układzie nerwowym najważniejsze są zjawiska powstające w strukturach korowych, strukturach podkorowych i móżdżku (umożliwia odpowiednią szybkość i precyzję ruchów artykulacyjnych, fonacyjnych, które odbywają się bez naszej świadomości).
W korze mózgowej można wyróżnić rodzaje pól (obszarów):
      pola projekcyjne (pierwotne), w których kończą się szlaki doprowadzające bodźce danego charakteru (wrażenia słuchowe, wzrokowe, dotykowe). Uszkodzenie powoduje - w zależności od tego czy uszkodzeniu ulega płat skroniowy, potyliczny czy ciemieniowy- albo głuchotę centralną, albo ślepotę, albo zaburzenia czucia (ucisku, bólu, temperatury itp.).
      pola gnostyczne (wtórne), które są bezpośrednio związane z określonym analizatorem. Ich rola polega na przetwarzaniu informacji odbieranych przez pola projekcyjne, na dokonywaniu ich analizy i syntezy, na scalaniu wrażeń słuchowych, wzrokowych czy dotykowych w obraz całościowy danego przedmiotu. Uszkodzenie prowadzi do agnozji ( np. chory słyszy, ale nie rozumie),czyli do zaburzeń percepcyjnych.
      okolice asocjacyjne wyższego rzędu (tzw. kora trzeciorzędowa), które nie są związane z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,64 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!