ikona pliku doc

elity polityczne notatki

politologia


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB.


                        ELITY POLITYCZNE
Pojęcie i sposoby definiowania kategorii "elita"
Elita polityczna
Teorie elit
Typy elit
Elityzm
Pojęcie "elity" i elity politycznej
Termin "elita" wywodzi się z łaciny – "eligo, eligare" – wybierać, a także z języka francuskiego – "elite, elire" – wybór, wybrańcy.
W ujęciu leksykalnym – elita to grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy w danym środowisku, wyróżniająca się od reszty społeczeństwa ze względu na posiadanie pewnych cech lub dobr cenionych społecznie.
Przyjmuje się, że termin "elita" wprowadził do nauk spolecznych wloski socjolog, ekonomista i matematyk Vilfredo Pareto. W opublikowanej w 1916 roku pracy "Traktat socjologii ogólnej" przedstawił swoje rozumienie pojęcia:
- elita społeczna (w szerokim sensie) to ludzie o wysokim stopniu inteligencji, siły charakteru, sprytu i rożnych umiejętności,
- jest to klasa ludzi, którzy w swojej dziedzinie osiągają najwyższe wskaźniki (klasa wybrana czyli elita), - elitę tworzą ludzie o najwyższych zdolnościach w danej dziedzinie aktywności (w ten sposób powstaje elita w danej dziedzinie).
Zdaniem Pareto w społeczeństwie występują dwie warstwy:
- warstwa niższa – nieelita,
- warstwa wyższa – elita, dzieląca się na elitę rządzącą i elitę nierządząca.
Harold Lasswell (kierujący amerykańskim ośrodkiem badań nad elitami) proponuje wyodrębnianie elity w oparciu o kryterium dostępności do rożnego rodzaju dóbr społecznych.
W ujęciu Lasswella – ci którzy wywierają wplyw na innych, to ci, którzy otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania; ci którzy otrzymują najwięcej są elitą, a reszta stanowi masę.
Elita to grupa osób mająca większy niż inni udział w rzeczach i najwyżej cenionych wartościach (np. władza, prestiż, dochód, bez
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!