ikona pliku doc

elementy systemu dydaktycznego notatki

dydaktyka, podstawowe pojęcia, elementy systemu dydaktycznego i ich streszczenie. wszystko oparte na pozycji Kupisiewicza i Okonia.


  1008 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1008
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 102,00 kB.


ELEMENTY SYSTEMU DYDAKTYCZNEGO Dydaktyka Termin dydaktyka pochodzi z języka greckiego: didaktikos- pouczający, a didasko- uczę . Po raz pierwszy użyto go w 1613 r. w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga. Dydaktyka jest nauką o nauczaniu i uczeniu się, dyscypliną pedagogiczną zajmującą się celami, treścią, procesem, metodami, środkami i organizacją wszelkiego nauczania i uczenia się. Dydaktyka obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej, dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną lub ogólną teorią nauczania i uczenia się. Dydaktykę badającą zagadnienia specyficzne do nauczania jednego przedmiotu lub określonego typu czy stopnia szkoły nazywamy dydaktyką szczegółową. Dydaktyka zajmuje się analizą wszystkich czynności składających się na proces nauczania-uczenia się. W procesie tym występują pewne treści, metody, formy organizacyjne, środki oraz cele, które tworzą system dydaktyczny. System dydaktyczny System dydaktyczny to całokształt zasad organizacyjnych, treść, metody i środki nauczania-uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowane społecznie akceptowane cele kształcenia. System dydaktyczny ( według W. Okonia )- to układ zgodnych wewnętrznie, opartych na jednolitym układzie celów i zasad dydaktycznych sposobów działania nauczycieli i uczniów, zapewniających uzyskanie założonych wyników. W systemie dydaktycznym występują określone elementy oddziaływujące na siebie. System to całość, struktura złożona z elementów. Elementy systemu dydaktycznego Elementy systemu pozostają ze sobą w związku, zależności .Zmiana położenia jednego z elementów pociąga za sobą zmianę elementów pozostałych. Elementami systemu dydaktycznego są: - cele ks
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 102,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!