plik pdf

Rozwiązania rezystancja zastepcza

Rozwiazania zadań z rezystancja zastepczą
U5di I0; -tsl|*iĘi iv i i?J\'|(): i =# ; (rr i re I f.t:h-tzi ,l"l e ,i"i i ' ,-l I I 'z] .ił i,*;"-.; ",J'r*. ł i,l'ł a;-:'dl l i uW liluF'*:l 1'w "l ll ;;1' i . ;iirl ii;i;lil ;r rill!,t !i ,r l , , irr IiiiI,:iII:, t1 il;;ii i i' *i'łi'*ir .ł'i i i, rl i,trirililll l I I I '' ,] ' o;,.yu. 'e1Ęl-,Tt*%i #,ł -rł ' : ;1Jl'd.=#'=|#, =i#{i='n''} i'P'*Ęi, ą$r1*l ' i I i-r' '-i lllli lri'l Ii ' l i iii ij 'Z'] ii, ; , o-.,p Jl,0'*...

plik pdf

Rozwiązania rezystancja zastepcza

Rozwiazania zadań z rezystancja zastepczą
U5di I0; -tsl|*iĘi iv i i?J\'|(): i =# ; (rr i re I f.t:h-tzi ,l"l e ,i"i i ' ,-l I I 'z] .ił i,*;"-.; ",J'r*. ł i,l'ł a;-:'dl l i uW liluF'*:l 1'w "l ll ;;1' i . ;iirl ii;i;lil ;r rill!,t !i ,r l , , irr IiiiI,:iII:, t1 il;;ii i i' *i'łi'*ir .ł'i i i, rl i,trirililll l I I I '' ,] ' o;,.yu. 'e1Ęl-,Tt*%i #,ł -rł ' : ;1Jl'd.=#'=|#, =i#{i='n''} i'P'*Ęi, ą$r1*l ' i I i-r' '-i lllli lri'l Ii ' l i iii ij 'Z'] ii, ; , o-.,p Jl,0'*...

plik pdf

Maszyna asynchroniczna

Opracowanie pytań z maszyn asynchronicznych politechnika poznańska
MASZYNA ASYNCHRONICZNA 1. Oblicz sprawność silnika dla warunków znamionowych przy zadanej mocy strat i mocy znamionowej. P η N = mech Pel Pmech ηN = Pmech + ∆P 2. Jak na podstawie mocy znamionowej i znamionowej prędkości oblicza się znamionowy moment silnika? TN = PN ωN ωN = 2 ∏η N 60 P 60 PN TN = = 9 ,55 N 2∏ ηN ηN 3. Wyznacz sprawność silnika jeśli moc pobierana z sieci jest równa 30 kVA, cosφ=0,8, prędkość obrotowa w...