plik pdf

Radioterapia

Podstawowe wiadomości na temat radioterapii
RADIOTERAPIA WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: „MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH” PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ, WROCŁAW 2008 r. 2 RADIOTERAPIA Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Jonizacja w komórkach żywych powoduje różnorodne zjawiska fizykochemiczne, które prowadzą do określonych...

plik pdf

ekg

zapisy ekg
EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce wynik badania EKG powinien...

plik ppt

Nadciśnienie

Praca na zaliczenie z Pielęgniarstwa I rok mgr
Zgodnie z definicją WHO i stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienie Tętniczego- nadciśnienie rozpoznaje się u osób, u których w kilku niezależnych pomiarach stwierdzono wartości ciśnienie skurczowego 140mmHg lub wyższe oraz wartości ciśnienia rozkurczowego równe 90 mmHg lub wyższe. Nadciśnienia nie należy jednak rozpatrywać jedynie jako podwyższenie parametrów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,ale także istotne są procesy metaboliczn...

plik docx

tomografia komputerowa

tomografia komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw....

plik doc

tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa w urazach mózgowo-czaszkowych
TK W URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH Tomasz Turek Tomografia komputerowa w urazach czaszkowo-mózg owych jest metodą z wyboru. Zdecydowały o tym przede wszystkim: możliwość jednoczesnego obrazowania mózgowia i części kostnych, wysoka czułość i specyficzność w wykrywaniu zmian urazowych, krótki czas badania oraz możliwość pełnego monitorowania i zabezpieczenia chorego. Stale poprawia się dostępność TK, wiele ośrodków w kraju pracuje w tr...

plik doc

radiologia-rezonans magnetyczny

rezonans magnetyczny- word 2003
HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIE...

plik doc

Stymulatory serca

Przyczyny zakłóceń pracy układu stymulującego serce
Zewnętrzne przyczyny zakłóceń pracy układu stymulującego serce Zagrożenia środowiskowe: -linie przesyłowe wysokiego napięcia i urządzenia zasilane wysokim napięciem -sprzęt komunikacyjny np. nadajniki mikrofalowe ( kuchenki mikrofalowe nie zakłócają pracy stymulatora, telefony komórkowe też nie), liniowe wzmacniacze mocy, amatorskie nadajniki radiowe -kuchenki indukcyjne, elektryczne narzędzia wibrujące-utrzymywane bezpośredni...