plik pdf

ATmega32 PL

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym mikrokontrolerze 8-bitowym.
Cechy: - - - - - - zaawansowana architektura AVR - 131 instrukcji – wi kszo jednocyklowych - 32 x 8-bit rejestry ogólnego przeznaczenia - mo liwo pracy statycznej (0 Hz) - do 16 MIPS przy 16 MHZ - wbudowany 2-cyklowy układ mno cy nieulotne pami ci danych i programu - 32K bajtów programowanej w systemie pami ci programu Flash trwało : 10’000 cykli zapisu / kasowania - Obszar Boot Code z Lock Bits Programowanie w systemi...

plik pdf

Elektrotechnika - 100 zagadnień

100 zagadnień na egzamin z elektrotechniki
EGZAMIN Z ELEKTROTECHNIKI (mgr inŜ. Włodzimierz śywno)  edited by grabi_p Spis treści: 1.Co to jest - półprzewodnik? 2.Jakie warunki muszą być spełnione aby półprzewodnik przewodził? 3.Własności przewodnictwa samoistnego. 4.Po co domieszkuje się półprzewodniki? 5.Jaka jest róŜnica pomiędzy półprzewodnikiem samoistnym i niesamoistnym? 6.Jaki półprzewodnik nazywamy półprzewodnikiem typu"n". 7.Jaki półprzewodnik nazywamy półprzewodnikiem typu"p"?...