plik doc

Systemy ochrony zdrowia w krajach wysokorozwiniętych

opis służby zdrowia Państw ue
„Systemy ochrony zdrowia w krajach wysokorozwiniętych.” Podstawowa opieka zdrowotna jest fundamentem całego systemu zdrowotnego. Na bazie dobrze zorganizowanej i sprawnej podstawowej opieki zdrowotnej powinny być rozwijane dalsze działania-w zakresie opieki specjalistycznej, tak ambulatoryjnej jak i stacjonarnej, na poziomie obwodu, województwa czy regionu. Państwa ze względu na pozycję podstawowej opieki zdrowotnej i relację z opieką specjalistyczną można po...

plik doc

Proces leczenia oparty o analizę farmaekonomiczną

Zalety procesu leczenia opartego o analizę danych farmaekonomicznych
      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Praca zaliczeniowa z przedmiotu: EKONOMIKA ZDROWIA CEL PRACY: Przedstawienie i ukazanie zalet procesu leczenia, który oparty jest o analizę danych farmaekonomicznych. Tarnobrzeg 2011       Farmakoekonomika jest to nowoczesna dziedzina wiedzy obejmująca takie elementy jak: farmakologia , me...