plik docx

H.Marczak Ekologia zasobów naturalnych POLLUB

Lista zagadnien na zaliczenie wykładów u H. Marczak - ekologia zasobów naturalnych i ochrony środowiska

po co używa się octanu wapnia w płuczkach, antropogeniczne źródła zanieczyszczeniem siarą i w jakich jednostkach wyraża się stężenie siarki

naturalne zrodla wystepowania siarkowodoru,punkt rownowagii i do czego służa płuczki

Zagadnienia na kolokwium

plik odt

uzdrowiska

ekologia
Nazwa uzdrowiska Województwo Rok uznania Rodzaj uzdrowiska wg MZ Augustów województwo podlaskie 1993 nizinne Busko-Zdrój województwo świętokrzyskie 1922 nizinne Ciechocinek województwo kujawsko-pomorskie 1922 nizinne Cieplice Śląskie-Zdrój województwo dolnośląskie podgórskie Czerniawa-Zdrój województwo dolnośląskie podgórskie Dąbki województwo zachodniopomorskie 2007 nadmorskie Długopole-Zdrój województwo dolnośląskie podgórskie Duszniki-Zdrój wojewódz...

plik doc

EKOLOGIA - referat

Najstarsza Haecklowska definicja ekologii liczy prawie 130 lat. Mówi ona, ze ekologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowań jest całokształt oddziaływań miedzy organizmami i ich środowiskiem, zarówno tym ożywionym jak i nie ożywionym. Wielu ekologów do dzisiaj zgadza się i szeroko stosuje właśnie tą definicję ekologii. Wielu jednak stworzyło własne, mniej lub bardziej trafne. H. Remmert, na przykład, ujmuje ekologię nieco szerzej mówiąc, że jej celem, jako czystej nauki,
Najstarsz...

plik txt

Ekonomia 1sze kolokwium

Ekonomia 1sze kolokwium
Co to jest wielogatunkowoœæ i odnawialnoœæ, dawki azotu, dojrza³oœæ pastwiskowa, rodzaje ³¹k, korzyœci ¿ywienia pastwiskowego 1. pochodzenei zbiorowisk trawiastych 2.kryteria podzia³ów zb. trawiastych 3.uzytki zielone w u¿ytkach rolnych w kraju, jakœ udzia³ procentowy to jest 4.jakie wyrózniamy rejony pod wzgledem uzytkow zielonych w uzytkach rolnych 5.fzy rozwojowe na trwa³ych uzytkach rolnych (czyli od krzewienia) 6.etapy wzrostu roslinnoœci, dobowe przysrost...

plik docx

Ekonomia 1sze kolokwium

Ekonomia 1sze kolokwium

Popyt to przypadająca na jednostkę czasu wielkość zapotrzebowania odpowiadająca różnym cenom tego dobra. Prawo popytu mówi, że przy innych czynnikach nie zmienionych (ceteris paribus) wielkość zapotrzebowania na określone dobro maleje w miarę wzrostu ceny.