ikona pliku doc

egzamin z matreriałów notatki

Pytania na egzamin z materiałoznastwa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB.


1. Segregacja dendrytyczna polega na
a) powstawaniu szkieletu krystalicznego w kształcie drzewiastym w wewnętrznej czesci wlewka
b) spychaniu zanieczyszczen i pęcherzyków gazwonych poza obręb powstającego dendrytu
c) zróżnicowaniu wielkości ziarna we wlewku w wyniku roznych szybkości chlodzenia
d) zróżnicowaniu składu chemicznego w obrebie ziarna i miedzy sąsiednimi ziarnami +
2. W układzie Fe-C przemiana alotropowa żelaza wywoluje
a) przemiane eutektyczna oraz eutektoidalna
b) przemiane perytektyczna oraz eutektyczna
c) przemiane perytektyczna oraz eutektoidalna +
d) przemiane eutektoidalna oraz wydzielanie cementytu trzeciorzędowego
3. Zawartość wegla w ledeburycie przemienionym wynosi
a) 2%
b) 4,3%+
c) 6,67%
d) 2-6,67%
4. Jakość stali okresla się na podstawie
a) parametrow wytrzymałościowych
b) zawartosci wegla i dodatkow stopowych
c) zawartości siarki i fosforu+
d) ilości i jakości rozpuszczonych gazow
5. Symbol kwalifikujący S występujący na początku znaku stali oznacza ze jest to
a) stal o podwyższonej zawartości siarki
b) stal do spawania
c) stal sprezynowa
d) stal szybkotnaca+
6. Ulepszaniem cieplnym nazywa się polaczenie zabiegow
a) zabiegi cieplne zakończone wyzazaniem zmiękczającym
b) hartowania martenzytycznego i wysokiego odpuszczania +
c) wyzazania ujednoradniajacego i normalizującego
d) wyzarzania normalizującego i hartowania
7. Chlodzenie stalli po austenizacji z prędkością wieksza od krytycznej powoduje wytworzenie
a) perlitu
b) bainitu
c) martenzytu +
d) sorbitu
8. Wyzarzanie rekrystalizujące ma na celu
a) usuniecie skutkow zgniotu +
b) usunieciu struktury dendrytycznej
c) rozdrobnienie ziarna po przegrzaniu
d) wytworzenie cementytu kulkowego
9. W zeliwie sferoidalnym wystepuje
a) grafit platkowy silnie rozdrobniony
b) grafit jakis tam
c) grafit kulkowy +
d) grafit jakis tam
10. Duralami nazywamy
a) stopy ołowiu z miedzia i antymonem
b) stopy miedzi z innymi metalami z wyjątkiem cynku i ni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!