ikona pliku rtf

Egzamin resocjalizacja notatki

Notatki na egzamin z resocjalizacji


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 63,21 kB.


Omów resocjalizujące oddziaływania etiotropowe i ergotropowe oraz ich rolę w procesie resocjalizacji.
Oddziaływania etiotropowe – oddziaływanie resocjalizujące ogranicza się do wyeliminowania lub ograniczenia wpływów czynników na jednostkę.
Czynniki:
niski status społeczny i ekonomiczny rodziny lub zaburzenia jej struktury
kontakt dziecka z podkultura przestępczą
bark sukcesów szkolnych dziecka
społeczna blokada aspiracji jednostki
negatywny obraz samego siebie
zaburzona struktura osobowości np. neurotyczna lub socjopatyczna
stygmatyzujący wpływ instytucji ścigania czy wykrywania zachowań dewiantywnych
zaburzenia psychosomatyczne
Oddziaływanie etiotropowe- usuwanie różnorodnych czynników uczenia się postaw niepożądanych, aspołecznych. Odizolowanie osób (grup), zmiany warunków, organizowanie odpowiednich elementów otoczenia. Wprowadzanie w życie dziecka osób znaczących, które go będą inspirowały.
Oddziaływanie ergotropowe – główny kierunek oddziaływania resocjalizującego będzie koncentrował się na przekształceniu tych postaw oraz ich wzajemnych powiązań.
(ale to wtedy gdy nieprzystosowanie społeczne potraktujemy jako charakterystyczny układ postaw antyspołecznych, którego wadliwość polega na dominacji wszystkich innych postaw, postawie antyspołecznej lub na wadliwej integracji tych postaw.)
Oddziaływanie ergotropowe – przekształcanie postaw aspołecznych oraz ich wzajemnych powiązań. Odwoływanie się do zainteresowań wychowanka, umiejętności, zdolności, aby wywołać u niego odpowiednią motywację, powodującą pozytywne ustosunkowanie się do obowiązujących norm społecznych.
Cele. zadania i I!ranice resocializacii
Cele resocjalizacji: jej praktycznym celem jest dokonywanie zmian, czyli modyfikacji rzeczywistości wychowawązej. Celem oddziaływań resocjalizacyjnych jest eliminowanie względnie trwałych, negatywnych ustosunkowań do oczekiwań społeczny
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 63,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!