ikona pliku pdf

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi notatki

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 3,07 MB.


Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Strona 1 z 25
Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Strona 2 z 25
Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Strona 3 z 25
Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Strona 4 z 25
Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Ocenie rozwiązania zadania podlegały następujące elementy pracy: I. II. III. IV. Tytuł. Założenia. Rozpoznanie problemów i potrzeb podopiecznej. Propozycja zasad współpracy z podopieczną. Plan pracy z podopieczną (w formie tabeli) zawierający : cele działań opiekuńczych, wykaz działań wchodzących w zakres opieki z uwzględnieniem współpracy z instytucjami, organizacjami oraz środowiskiem podopiecznej, przewidywane efekty zaplanowanych działań opiekuńczych.
V. VI. VII.
Wykaz metod i formy pracy z podopieczną oraz środków do realizacji zaplanowanych działań opiekuńczych. Tygodniowy rozkład czynności opiekuńczych wynikających z planu pracy. Opis sposobów dokumentowania pracy z podopieczną.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. Ad. I. Tytuł Zdecydowana większość zdających prawidłowo egzaminacyjnej. Zapisywano tytuł precyzyjnie, w z zakresem opracowania. formułowała tytuł pracy sposób zwięzły, zgodnie
W nielicznych pracach zdarzały się tytuły niekompletne, w których zdający nie precyzowali kogo ma dotyczyć opieka lub nie określali zakresu opieki. Niektórzy zdający formułowali tytuł w sposób rozwlekły, podawali dodatkowo informacje będące danymi do projektu.
Tak zapisane tytuły prac egzaminacyjnych były oceniane niżej.
Strona 5 z 25
Komentarz
opiekunka środowiskowa 346[01]
Czerwiec 2009
Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji Ten element pracy egzaminacyjnej niektórym zdającym sprawiał trudności. Spora grupa zdających pomijała założenia w swoich projektach. Często uczniowie nie uwzględniali istotnych da
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 3,07 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!