ikona pliku doc

Egzamin opiekun medyczny notatki

Materiały na egzamin opiekun medyczny część z podstaw przedsiębiorczości


  1072 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1072
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,50 kB.


Część II egzaminu
1.Płaca brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).
2.Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).
3.Wymiar urlopu Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Przy ustalaniu wymiaru urlopu bierze się pod uwagę także czas nauki. I tak, zgodnie z przepisami kodeksu, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: szkoła zawodowa 3 lata, średnia szkoła zawodowa 5 lat, średnia szkoła dla absolwentów zawodówki 5 lat, szkoła ogólnokształcąca 4 lata, policealna 6 lat, wyższa 8 lat.
4. Pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba fizyczna zatrudnioną na podstawie umowy o pracę powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat można zatrudnić tylko wtedy gdy ukończył gimnazjum i przedstawi zaświadczenie lekarskie.
5.Aby ustalić wysokość należnego podatku od towarów i usług podatnik VAT sporządza w każdym miesiącu VAT- 7
ZUS ZUA- zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
ZUS DRA- miesięczna deklaracja rozliczeniowa składana w ZUS.
ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej zgłoszenie firmy.),
-ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!