ikona pliku doc

edukacyjny program zdrowotny notatki

edukacja zdrowotna = alkoholizm wpływ alkoholu na psychikę i ciało


  285 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 285
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,00 kB.


PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Prowadzący:
Uczestnicy: pacjenci Oddziału Męskiego (uzależnieni od alkoholu), w wieku od 25 do 50 lat.
Miejsce: Szpital (świetlica).
Termin, czas: 08.03.2014 r., czas trwania - cykl trzygodzinny po 1h.
Temat: Powikłania somatyczne i psychiatryczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu.
Cel spotkania: nadrzędnym celem jest uzyskanie przez pacjentów wysokiego poziomu                   świadomości własnej choroby, uzyskanie przez pacjentów informacji i wiedzy             pomocnej w lepszym rozumieniu problemów związanych z alkoholizmem,             podejmowaniu konstruktywnych decyzji dotyczących spożywania alkoholu             oraz w pomaganiu tym, którzy go nadużywają. Chorzy uczestnicząc w                   zajęciach edukacyjnych mają możliwość poznania zasad dbałości o własne             zdrowie, które rzutują na samopoczucie i wystąpienie powikłań
Cele szczegółowe:
      Proces rozwoju uzależnienia od alkoholu,
      Powikłania somatyczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu (nadciśnienie, marskość wątroby, impotencja, zanik mięśni, zanik mózgu, i inne),
      Psychozy (majaczenie alkoholiczne, delirium tremens, ostra halucynoza, padaczka alkoholowa, psychoza Korsakowa, depresja alkoholowa, zespół abstynencyjny, paranoja alkoholowa).
Metoda dydaktyczna: wykład, pokaz.
Środki dydaktyczne: książki, czasopisma, ulotki, nagrania świadectw pacjentów
                  uzależnionych.
Zasady dydaktyczne: zasada poglądowości, zasada związku teorii z praktyką, zasada
                  indywidualizacji i uspołecznienia/zespołowości, aktywne uczestnictwo.
Kontrola: dialog, ankieta.
Literatura: Harbat Bogusław, Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem, Wydawnictwo       Springer PWN, Warszawa 1996.
Najda Zoja, Co psuje się od alkoholu, Wydawnictwo Biblioteka Świata Problemów, Warszawa 1998.
Alkoholizm i Narkomania, Tom 18 Nr 3, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 2005.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!