ikona pliku doc

Edukacyjna rola położnej notatki

Edukacyjna rola położnej


  896 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 896
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 103,00 kB.


Edukacyjna rola położnej Zdrowie to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm - środowisko. Jest to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska. We współczesnej koncepcji zdrowia podkreśla się także, że zdrowie jest wartością, dzięki której każdy może realizować swoje aspiracje, zasobem gwarantującym rozwój społeczeństwa, a także środowiskiem do codziennego życia umożliwiającym lepszą jego jakość. Największe znaczenie i wpływ na zdrowie ma prozdrowotny styl życia, czyli świadome zachowania sprzyjające utrzymaniu i ochronie zdrowia - aktywność fizyczna, racjonalna dieta, higiena osobista, poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym. Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Pojęcie ?promocji zdrowia? ukształtowało się pod koniec lat 70-tych i doprowadziło do dynamicznego powstania nowej dziedziny nauki jaką jest promocja zdrowia. Ma ona obejmować wszystkich ludzi i dotyczyć codziennego życia. Za podstawowe działania w zakresie promocji zdrowia zalicza się edukację zdrowotną, zapobieganie chorobom i lokalną politykę zdrowotną. Działalność w dziedzinie promowania zdrowia w Polsce ulega stałemu rozwojowi dzięki zaangażowaniu ludzi pochodzących z różnych środowisk naukowych i zawodowych. W szeregu instytucji i instytutów naukowych resortu zdrowia powstały zakłady promocji zdrowia. W Polsce realizowany jest także Narodowy Program Zdrowia, który ruszył w 1990 roku. Jego celem strategicznym jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności. Zawiera także osiemnaście celów operacyjnych do których należą między innymi zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, zapobieganie występowaniu, skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała, usprawnie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 103,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!