ikona pliku doc

Edukacja zdrowotna notatki

Są to notatki z edukacji zdrowotnej z wykładów


  810 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 810
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 175,50 kB.


WYKŁAD 1: 12.10.2007
TEMAT: ZDROWIE I JEGO KONCEPCJE.
ZDROWIE:
      To proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko.
      To potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska.
      Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają granicę wymogów środowiska, to można mówić zdrowiu optymalnym. Jeżeli pokrywają się z wymogami środowiska to mówimy o zdrowiu minimalnym.
R. Bures
LAICKIE KONCEPCJE ZDROWIA
      Nieprofesjonalne koncepcje zdrowia kształtowane w toku zdobywania przez jednostki doświadczenia życiowego w określonym kontekście społeczno- kulturowym i określonych warunkach bytu. Wiadomo, że ludzie pochodzących z różnych kultur odmiennie definiują zdrowie.
      Wiele koncepcji zdrowia jest zależnych od wieku, płci i statusu społecznego np. znaczenie sprawności fizycznej jako elementu zdrowia zmienia się wraz z wiekiem i może różnić się w przypadku kobiet i mężczyzn.
      Dobrze znane są różnice w koncepcjach zdrowia ludzi o wyższym i niższym statusie społecznym.
Z punktu widzenia skuteczności działań podejmowanych w promocji zdrowia jest niezwykle istotne, by posiadać informacje na temat, czym dla ludzi jest zdrowie, jak rozumieją oni sposoby dochodzenia do zdrowia oraz jaką wagę przywiązują do zachowań prozdrowotnych.
POZYTYWNE ZDROWIE:
      Stan zdrowia będący czymś więcej niż tylko brakiem objawów chorobowych.
Koncepcje pozytywnego zdrowia zwykle dotyczą jakości życia i potencjału, jakim dysponuje człowiek. Składają się na nie:
      Samospełnienie,
      Zdolność do aktywnego życia i twórczości.
Pozytywne zdrowie jest bardziej związane z rozwojem niż prostym radzeniem sobie.
Rozważania związane z pozytywnym zdrowiem w sposób oczywisty wykraczają poza tradycyjne zainteresowania medycyny tzn. ochronę i przywracanie zdrowia. Stanowi ono centralne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 175,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!