plik odt

rehabilitacja

rehabilitacja- udar mózgu
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/...

plik pdf

proces pielęgnowania

Początek ogromnego postępu, jaki dokonał się w pielęgniarstwie datuje się na koniec lat 60 -tych kiedy to rozpoczęto nauczanie pielęgniarek na poziomie wyższym. Teoretycznie przeniesienie na grunt polski założeń zindywidualizowanego nastąpiło pod koniec lat 70 – tych w związku z międzynarodowym programem badawczym nad procesem pielęgnowania prowadzonym pod auspicjami Europejskiego Biura WHO
Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania – element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia...

plik pdf

proces pielęgnowania

Początek ogromnego postępu, jaki dokonał się w pielęgniarstwie datuje się na koniec lat 60 -tych kiedy to rozpoczęto nauczanie pielęgniarek na poziomie wyższym. Teoretycznie przeniesienie na grunt polski założeń zindywidualizowanego nastąpiło pod koniec lat 70 – tych w związku z międzynarodowym programem badawczym nad procesem pielęgnowania prowadzonym pod auspicjami Europejskiego Biura WHO
Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania – element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia...

plik doc

zachowania seksualne wśród młodzieży

Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej. Celem niniejszej pracy było ukazanie zachowań seksualnych młodzieży ponadgimnazjalnej i ich wpływ na system moralności seksualnej.
Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej Streszczenie Wstęp. Ludzie młodzi, wkraczający dopiero w dorosłe życie stają przed dylematem wyboru określonych zachowań seksualnych. Modele zachowań seksualnych są głównie kształtowane p...

plik doc

edukacja pacjenta


Proces pielęgnowania pacjenta i rodziny w środowisku domowym. Opis przypadku.                   Pan J.W. ma 64 lata i obecnie jest na rencie. Jest po zabiegu na klatce piersiowej. Zabieg operacyjny dotyczył usunięcia guzka w prawym płucu około 8 miesięcy temu. Z tego powodu niekiedy odczuwa ból w okolicy rany pooperacyjnej. Od 4 lat choruje na POCHP .Przed zabiegiem palił papierosy około paczki(20 sztuk) dziennie obecnie ograniczył pale...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z edukacji zdrowia

Opracowane zagadnienia na egzamin z edukacji zdrowia. Zagadnienia takie jak: Choroby cywilizacyjne, ospa wietrzna, wcześniaki,szczepienia itd.
EDUKACJA ZDROWOTNA - SEMESTR II -27.06.2013r.       Szczepienia, skuteczność Szczepionka- produkt pochodzenia biologicznego, zawierające substancje zdolne do indukcji określonych procesów immunologicznych. Warunkuje powstanie trwałej odporności Antygeny- powinny pobudzac rozrost komórek T i/lub B tworząc populacje komó...