ikona pliku odt

Edukacja w perspektywie rozwoju człowieka notatki


  103 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 103
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.21 kB.Temat: Edukacja w perspektywie horyzontalnej według kryterium kręgów środowiskowych.
Istota edukacji w perspektywie horyzontalnej.
Formy i instytucje wychowania.
Czynniki wpływające na przebieg procesu uspołecznienia jednostki:
a) środowisko rodzinne
b) środowisko szkolne
c) społeczność lokalna i grupy rówieśnicze
Środowisko społeczne
- to zespół czynników takich jak ludzie, rzeczy, instytucje powstałe w toku współżycia i rozwoju historycznego społeczeństwa.
Środowisko kulturowe
- to są wartości, normy, wzory zachowania, poglądy i wyobrażenia przyjęte w danej zbiorowości ludzkiej jak również jej systemy wychowawcze i tradycje.
Środowisko wychowawcze
- określa ogół sytuacji wychowawczych.
Instytucje wychowania intencjonalnego bezpośredniego:
szkoła
przedszkola
internaty
domy dziecka
Instytucje wychowania intencjonalnego pośredniego
:
teatr
Kościół kino
prasa, radio, telewizja
Instytucje wychowania nieintencjonalnego:
zakłady produkcji, handlowe itp.
spółdzielnie mieszkaniowe
Społeczne uwarunkowania edukacji jednostki:
środki masowego oddziaływania
zakład pracy
szkoła
rodzina
instytucje społeczne, przedszkolne
grupa rówieśnica
zespół wychowawczych
organizacje dziecięce i młodzieżowe
Wnioski:
edukacja permanentna
wdrążenie wychowania środowiskowego do koncepcji szkoły środowiskowej
tendencja uelastycznienia i odsztywnienia instytucji wychowawczych
Grupy czynników środowiska rodzinnego:
1.
czynniki ekonomiczno- społeczne:
wielkość rodziny i jej struktura
źródła utrzymania rodziny (zawód ojca, dochodowość rodziny)
sprawowanie opieki materialnej nad dzieckiem (warunki mieszkaniowe rodziny, poziom odżywienia, poziom ubioru dzieci, majątek trwały)
podział pracy i ról w rodzinie (np. praca zawodowa matki poza domem lub praca produkcyjna dzieci)
2.
czynniki kulturalne:
wykształcenie rodziców lub dokształcanie się i zdobywanie kwalifikacji przez rodziców i innych członków rodzinny
kultura językowa rodziny, majątek kulturowy rodziny
sposób spędzania wolnego czasu przez członków rodziny (korzystanie ze środków kultury masowej i inne formy)
stosunek rodziców do nauki szkolnej dzieci i ich przyszłego zawodu (stworzenie warunków do nauki w domu i szkole, problem planu życiowego dziecka)
stosunek członków rodziny do tradycji i nowości
pielęgnowanie obyczaju i podatności na zmiany
3.
czynniki psychospołeczne:
rodzaj i siła więzi społecznych i emocjonalnych
uznawane i realizowane wzorce życia rodzinnego
stosunek członków rodziny do zjawisk patogennych w danym środowisku
układ i rozwój postaw oraz środków oddziaływań wychowawczych
ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występują zaburzenia więzi uczuciowych między wszystkimi członkami rodziny
opinia o rodzinie w miejscu zamieszkania względnie także w miejscu pracy
charakter kontroli rodziców nad dziećmi
Postawa rodzicielska
(M. Ziemska)
nabyta i w pewnym stopniu utrwalona struktura poznawczo- dążeniowo- afektywna, ukierunkowująca zachowanie rodziców wobec dziecka
właściwe postawy rodzicielskie to akceptacja, współdziałanie, dawanie d
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!