ikona pliku docx

edukacja w Danii notatki

Edukacja, system kształcenia w Danii


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.00 kB.


OBOWIĄZEK  SZKOLNY

Trwa 10 lat od 6-16rż.  Na obowiązkowe kształcenie składa się szkoła podstawowa i szkoła średnia pierwszego stopnia.

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD OŚWIATĄ

Za kształcenie i szkolenie zawodowe odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji. Szkolnictwo wyższe działa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Ministerstwa

Nauki, Technologii i Innowacji. To ostatnie jest odpowiedzialne za jednolite studia na poziomie

wyższym i programy badawcze. Za krótkie i średnie cykle kształcenia na poziomie wyższym odpowiada Ministerstwo Edukacji.

Ministerstwo Kultury jest odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w zakresie architektury,

projektowania, sztuk wizualnych, muzyki, filmu, teatru i tańca, jak i kierunki studiów oferowane przez

Królewską Szkołę Bibliotekarstwa i Technologii Informacyjnej.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA

Istnieją cztery różne rodzaje placówek przedszkolnych: żłobki dzienne (dla dzieci w wieku do 3 lat),

przedszkola (3-7 lat) oraz zintegrowane placówki (Aldersintegrerede institutioner), do których

uczęszczają dzieci w wieku od 3 miesięcy do 14 lat. Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa i nie

jest częścią systemu edukacji (poza Børnehaveklasse).

żłobki, przedszkola, inne ośrodki opieki dziennej i klasy przedszkolne są finansowane przez władze

lokalne z funduszy przyznawanych przez państwo. Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za miejsce w

ośrodku opieki dziennej, żłobku czy przedszkolu. Opłata ta jest wyliczana w oparciu o dochód w

rodzinie dziecka.

KSZTAŁCENIE OBOWIĄZKOWE

Od sierpnia 2009, uczęszczanie do klasy zerowej stało się obowiązkowe dla wszystkich uczniów i w

związku z tym okres nauki obowiązkowej wynosi obecnie 10 lat, najczęściej dla dzieci w wieku od 6-go

do 16-go roku życia. Większość Folkeskole oferuje także nieobowiązkowy 11-ty rok (X klasa).

Obowiązkowe jest kształcenie, a nie szkoła jako taka.

Dzieci rozpoczynają kształcenie obowiązkowe w sierpniu tego roku kalendarzowego, w którym

przypadają ich szóste urodziny.

Rok szkolny rozpoczyna się w sierpniu i kończy w czerwcu. Szkoły są czynne pięć dni w tygodniu. Lekcja trwa na ogół 45 minut Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 600 godzin (w klasie zerowej oraz klasach I i II), 660 godzin (w klasach

III-IX) i 840 godzin w X klasie Folkeskole. Klasy mogą liczyć maksymalnie 28 uczniów. Uczniów dzieli się na klasy według wieku. We wszystkich klasach Folkeskole lekcje prowadzą

nauczyciele przedmiotu.

Kształcenie ogólne na poziomie szkół średnich II stopnia

Gymnasium STX

(3-letnia szkoła o orientacji akademickiej, kończąca się

egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

Højere Forberedelseseksamen HF

(Szkoła średnia II stopnia przygotowująca do egzaminu. 2-letnia

szkoła o orientacji akademickiej, następująca po X klasie

Folkeskole, kończąca się egzaminem, który umożliwia rozpoczęcie

nauki na wyższej uczelni)

16 i więcej lat

Højere handelseksamen HHX

(Handlowa szkoła średnia II stopnia. 3-letnia szkoła nauczania

handlowego i ogólnego, kończąca się egzaminem, który umożliwia

rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

Højere teknisk eksamen HTX

(Szkoła średnia II stopnia o orientacji technicznej. 3-letnia szkoła

nauczania technicznego i ogólnego, kończąca się egzaminem,

który umożliwia rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni)

16-19 lat

Kształcenie zawodowe na poziomie szkół średnich II stopnia

Kształcenie i szkolenie zawodowe (EUD)

16-19 lat

TREŚCI PROGRAMOWE

Program nauczania składa się z trzech następujących bloków przedmiotowych: przedmioty

humanistyczne, przedmioty praktyczne/artystyczne oraz nauki ścisłe. Przedmioty humanistyczne

obejmują: język duński (we wszystkich klasach), język angielski (w klasach III-IX) religię

chrześcijańską (we wszystkich klasach z wyjątkiem klasy, w której uczniowie przygotowują się do

bierzmowania), historię (w klasach III-IX), wiedzę o społeczeństwie (w klasach VIII i IX). Blok

przedmiotów praktycznych/artystycznych tworzą: wychowanie fizyczne (we wszystkich klasach),

wychowanie muzyczne (w klasach I-VI), wychowanie plastyczne (w klasach I-V), projektowanie tkanin,

obróbka drewna/metalu i zajęcia z gospodarstwa domowego (w klasach IV-VII w jednej lub kilku

klasach). Z kolei blok nauk ścisłych składa się z matematyki (we wszystkich klasach), nauki i techniki

(w klasach I-VI), geografii (w klasach VII-IX), biologii (w klasach VII-IX) oraz fizyki/chemii (w klasach

VII-IX). Nauka drugiego języka obcego jest obowiązkowa w klasach VII-IX. Szkoły są zobowiązane

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!