ikona pliku odt

edukacja pacjenta po zawale mięśnia sercowego (geriatria) notatki

obieta lat 72, obecnie przebywająca na oddziale Kardiologii. Została przyjęta z powodu duszności i bólu w klatce piersiowej, rozpoznano Ostry Zespół Wieńcowy. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca (2006), hiperlipidemia, otyłość, niedoczynność tarczycy. Podczas pobytu w szpitalu pacjentkę poddano udanej angioplastyce tętnic wieńcowych. Po zabiegu duszności i bóle w klatce piersiowej wyraźnie ustąpiły. Obecnie zalecany jest reżim łóżkowy, monitorowanie parametrów życiowych na sali intensywnej opieki kardiologicznej, przyjmowanie przez chorą leków przeciwkrzepliwych, kontrola enzymów zawałowych, a także bilans płynów i kontrola wagi pacjentki. Diagnoza: niestosowanie się do zaleceń pielęgniarskich i lekarskich w trakcie pobytu w szpitalu deficyt wiedzy odnośnie stylu życia w przypadku chorób serca Cel główny: przygotowanie chorej do samoopieki i zmotywowanie do przestrzegania zaleceń Cele szczegółowe: poznawcze: wiedza odnośnie jednostki chorobowej- choroby niedokrwiennej serca- pacjentka zna objawy, przebieg oraz leczenie zna czynniki ryzyka choroby zna objawy zaostrzenia ChNS i potrafi odnieść je do swojej osoby chora zna normę ciśnienia tętniczego krwi pacjentka wie jakie leki przyjmuje i zna ich działanie chora poznała zalecenia dietetyczne dotyczące chorób serca i poznała listę produktów wskazanych do spożycia w przypadku chorób serca wie jakie ilości płynów powinna przyjmować pacjentka wie jaki rodzaj aktywności ruchowej jest wskazany do jej wieku i jednostki chorobowej pacjentka zna konsekwencje nieprzyjmowania leków (przede wszystkim przeciwkrzepliwych) , nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych i braku ogólnego zainteresowania swoim stanem zdrowia psychoruchowe: podczas pobytu w szpitalu chora poddaje się reżimowi łóżkowemu i ograniczeniu aktywności ruchowej przez około 3 dni po wystąpieniu Ostrego Zespołu Wieńcowego w domu pacjentka potrafi odpowiednio zareagować w przypadku nasilających się objawów choroby niedokrwiennej serca (ból w klatce piersiowej, duszność) – podanie nitrogliceryny pod język wezwanie pomocy, chora potrafi samodzielnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi elektronicznym ciśnieniomierzem i zapisuje wyniki w notatniku, pacjentka wykonuje regularne pomiary masy ciała, potrafi przygotować potrawy wykorzystując zalecane produkty w diecie o niskiej zawartości, tłuszczów nasyconych potrafi przygotować podstawowy jadłospis i zaplanować posiłek zawierający produkty zalecane chora jest aktywna ruchowo we własnym wybranym zakresie afektywne: pacjentka chętnie poddaje się zabiegom terapeutycznym podczas pobytu w szpitalu i stosuje się do zaleceń pielęgniarskich, jest zmotywowana do nauki o swojej chorobie i chętnie uczestniczy w procesie edukacji wykazuje pozytywną postawę odnośnie stosowania diety i aktywności ruchowej czuje się na siłach aby samodzielnie wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego krwi chętnie wybiera aktywność fizyczną jaką musi stosować i wykonuje ją regularnie Określenie form organizacyjnych i miejsca pracy sala intensywnej opieki medycznej ( dwa pierwsze spotkania) sala edukacyjna oddziału kardiologii (pozostałe spotkania- 4) Dobór skutecznych metod pracy: I spotkanie- trwające 15 min- po wystąpieniu OZW i bezpośrednio po wykonaniu zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych POGADANKA wytłumaczenie pacjentce na czym polega reżim łóżkowy i jakie zasady panują na sali intensywnej opieki kardiologicznej poinstruowanie chorej jak wykonywać toaletę oszczędzającą i poinformowanie o możliwości pomocy ze strony personelu medycznego poinformowanie o konieczności zgłaszania dyskomfortu i niepokojących objawów poinformowanie chorej o konieczności przyjmowania dużych ilości płynów po angioplastyce tętnic wieńcowych i wyjaśnienie dlaczego należy tak postępować. II spotkanie- trwające 30 min – 2 dni po wystąpieniu OZW POGADANKA wyjaśnienie na czym polega choroba podstawowa pacjentki jej objawów, przebiegu, leczenia poinformowanie o sposobach interwencji w przypadku wystąpienia niepokojących objawów rozmowa na temat przyjmowanych leków oraz ich podstawowego działania III spotkanie- trwające 30 min – 3 dni po wystąpieniu OZW POKAZ I ĆWICZENIE nauka dokonania samodzielnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi aparatem elektronicznym i poinformowanie o prawidłowych wartościach ciśnienia tętniczego krwi wytłumaczenie istoty pomiarów wartości ciśnienia tętniczego krwi


  140 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 140
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,00 kB.


Kobieta lat 72, obecnie przebywająca na oddziale Kardiologii. Została przyjęta z powodu duszności i bólu w klatce piersiowej, rozpoznano Ostry Zespół Wieńcowy. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca (2006), hiperlipidemia, otyłość, niedoczynność tarczycy. Podczas pobytu w szpitalu pacjentkę poddano udanej angioplastyce tętnic wieńcowych. Po zabiegu duszności i bóle w klatce piersiowej wyraźnie ustąpiły. Obecnie zalecany jest reżim łóżkowy, monitorowanie parametrów życiowych na sali intensywnej opieki kardiologicznej, przyjmowanie przez chorą leków przeciwkrzepliwych, kontrola enzymów zawałowych, a także bilans płynów i kontrola wagi pacjentki.
Diagnoza: niestosowanie się do zaleceń pielęgniarskich i lekarskich w trakcie pobytu w szpitalu
      deficyt wiedzy odnośnie stylu życia w przypadku chorób serca
Cel główny:
przygotowanie chorej do samoopieki i zmotywowanie do przestrzegania zaleceń
Cele szczegółowe:
poznawcze:
      wiedza odnośnie jednostki chorobowej- choroby niedokrwiennej serca- pacjentka zna objawy, przebieg oraz leczenie
      zna czynniki ryzyka choroby
      zna objawy zaostrzenia ChNS i potrafi odnieść je do swojej osoby
      chora zna normę ciśnienia tętniczego krwi
      pacjentka wie jakie leki przyjmuje i zna ich działanie
      chora poznała zalecenia dietetyczne dotyczące chorób serca i poznała listę produktów wskazanych do spożycia w przypadku chorób serca
      wie jakie ilości płynów powinna przyjmować
      pacjentka wie jaki rodzaj aktywności ruchowej jest wskazany do jej wieku i jednostki chorobowej
      pacjentka zna konsekwencje nieprzyjmowania leków (przede wszystkim przeciwkrzepliwych) , nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych i braku ogólnego zainteresowania swoim stanem zdrowia
psychoruchowe:
      podczas pobytu w szpitalu chora poddaje się reżimowi łóżkowemu i ograniczeniu aktywności ruchowej przez około 3 dni po wystąpieniu Ostrego Zespołu Wi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!