ikona pliku docx

Edukacja nieformalna - esej na zaliczenie u dr Gromadzkiej notatki

Wrzucam własny esej, który był do napisania jako jedno z zaliczeń na konwersatorium z andragogiki u dr Gromadzkiej.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.36 kB.


Edukacja nieformalna odpowiedź na „kryzys” w edukacji formalnej?

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć mają cały wachlarz możliwości. Poza standardową edukacją formalną jaką są między innymi studia państwowe pojawiło się mnóstwo uczelni prywatnych, szkół oferujących różne kursy oraz inne formy kształcenia nieformalnego. W obliczu tak atrakcyjnych dla studentów form kształcenia jakie oferuje rynek edukacji nieformalnej, szkoły państwowe i uniwersytety powinny zacząć rywalizować o klienta, jednak z tego co sama zaobserwowałam, przez długi okres czasu instytucje edukacji formalnej były przekonane o swojej renomie oraz jakości i nie zabiegały specjalnie o studentów. Problem pojawił się w momencie, kiedy prywatne instytucje, szkoły
i uniwersytety zaczęły wypracowywać własną markę i przyciągać studentów swoją nowoczesnością, nową jakością kształcenia i ciekawymi kierunkami, zwłaszcza, że na wielu uczelniach prywatnych można zdobyć takie same uprawnienia jakie są oferowane przez uniwersytety państwowe. Również sama forma nauczania w instytucjach edukacji nieformalnej znacząco różni się od tej, którą znamy z placówek państwowych.
Na prywatnych uczelniach kładziony jest nacisk na ćwiczenia, praktyczne działanie oraz interakcje z prowadzącym. Natomiast uczelnie państwowe nadal hołdują w zdecydowanej większości sztywnym wykładom, których treść nierzadko pozostaje niezmieniona
od momentu ich powstania, niekiedy za czasów Gierka. O potrzebie zmian wspominała prof. Barbara Kudrycka, była minister nauki i szkolnictwa wyższego: „
Uczelnie muszą obecnie koncentrować się na skutkach zmian demograficznych. Kadra akademicka, dbając o wysoką jakość kształcenia i poziom badań naukowych, musi dostosować ofertę studiów do potrzeb pracodawców i zainteresowań kandydatów, np. przez tworzenie studiów o profilach ogólnoakademickich i profilach praktycznych”.

Uważam, że państwowe powinny zmienić swoje podejście do studenta, unowocześnić się i stać się atrakcyjniejsze i praktyczniejsze w odbiorze. Jednak mimo to nadal właśnie one cieszą się największym zainteresowaniem. Wynika tak z raportu przeprowadzonego w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod uwagę brane były uczelnie państwowe i niepaństwowe. Według badań „

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.36 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!