plik rtf

: Bezpieczeństwo jako prawo człowieka, oraz wartość kulturowa.

bezpieczenstwo
Temat: Bezpieczeństwo jako prawo człowieka, oraz wartość kulturowa. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społ...

plik rtf

: Bezpieczeństwo jako prawo człowieka, oraz wartość kulturowa.

bezpieczenstwo
Temat: Bezpieczeństwo jako prawo człowieka, oraz wartość kulturowa. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społ...

plik doc

antropologia kulturowa

materiały z wykładów
TEMAT 3. CZAS W KULTURZE       Czas świąteczny i struktura świąt       Wzorzec, a czas historyczny       Reaktualizowanie mitów       Ponadczasowy charakter mitu       Mit, a literatura CZAS W KULTURZE. CZAS ŚWIĘTY I MITY.       Ad 1. Czas świąteczny i struktura świąt       CZAS POCZĄTKÓW określonej rzeczywistości jest ustanowiony przez pierwsze jej wy...