plik doc

zakład poprawczy

zakłady poprawcze
FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH ,,Zakład poprawczy jest jednostką zamkniętą i strzeżoną, służącą wykonywaniu środka poprawczego wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny po ukończeniu lat 13 i ujawnia wysoki stopień demoralizacji, a prawomocnym wyrokiem sądu uznany został sprawcą przestępstwa”. R. Borowski, D. Wysocki ,,Instytucje wychowania resocjalizującego” Płock 2001 s. 82 Decyzja sądu o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym następuje wówczas, gdy...

plik doc

zakłady poprawcze

zakłady poprawcze
FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH ,,Zakład poprawczy jest jednostką zamkniętą i strzeżoną, służącą wykonywaniu środka poprawczego wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny po ukończeniu lat 13 i ujawnia wysoki stopień demoralizacji, a prawomocnym wyrokiem sądu uznany został sprawcą przestępstwa”. R. Borowski, D. Wysocki ,,Instytucje wychowania resocjalizującego” Płock 2001 s. 82 Decyzja sądu o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym następuje wówczas, gd...

plik doc

Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich

opis funkcjonowania, zasad panujących w schronisku dla nieletnich i stosowanych przez nich metod resocjalizacji
Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opieka jest instytucją prawnorodzinną; jedną z jej form jest opieka nad małoletnim, który nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Rodzice dziecka wykonując władzę rodzicielską ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka oraz za najlepsze zabezpieczenie jego interesów. Sprawowanie pieczy nad osobą i majątki...

plik doc

Rola nieprzystosowania społecznego i metod ich resocjalizacji- ucieczk

czym są ucieczki, jakie są ich przyczyny, typy ucieczek itp. :)
Katarzyna Szcześniak Pedagogika specjalna Rok II Oligofrenopedagogika Objawy nieprzystosowania społecznego i metody ich resocjalizacji - ucieczki z domu Termin „przystosowanie” pojawił się i rozpowszechnił początkowo w psychologii amerykańskiej, przede wszystkim pod wpływem koncepcji behawiorystycznych. Według tych koncepcji, na wiele reakcji człowieka patrzono jak na reakcje zwierząt. Dlatego też do opisu zachowania lud...

plik doc

Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie

Opis przypadku niedosłuchu i głuchoty i sposobu ich przystosowania do życia w społeczeństwie :)
Katarzyna Szcześniak II rok Pedagogiki specjalnej Gr. I Oligofrenopedagogika ROLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli osób głuchych i słabo słyszących w środowisku społecznym. Dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu zdaniem pedagogów jest grupą specjalnej troski, gdyż brak jednego ze zmysłów lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie może...