ikona pliku pdf

Edukacja Ekologiczna wykłady notatki

Notatki z wykładów z przedmiotu edukacja ekologiczna. EKOLOGIA wywodzi się z języka greckiego oikos -> dom, domostwo, siedlisko logos -> nauka To pojęcie zostało wykreowane stosunkowo późno w II połowie XIX wieku.  1866 Ernst Haeckel, niemiecki zoolog, odniósł to pojęcie do relacji między zwierzętami a ich siedliskiem życia  1869 Myślenie i działanie w kategoriach ekologicznych występowało o wiele wcześniej już w filozofii. W procesie swojego rozwoju zaczęły kształtować się subdyscypliny: o ekologia zwierząt o ekologia roślin o ekologia lasu o ekologia oceanu o ekologia krajobrazu o ekologia człowieka Do początku XX wieku ekologia rozwijała się jako nauka przyrodnicza. Socjolodzy w Chicago zwrócili uwagę, że człowiek jest częścią przyrody, ale życie człowieka różni się od życia zwierząt i jest istotą społeczną i jego życie zależy od popędu kultury. Człowiek również przebywa w swoim siedlisku. EDUKACJA EKOLOGICZNA -> wychowanie, kształcenie do harmonijnych relacji z przyrodą, z którą człowiek stanowi integralną część. W myśl najnowszych dążeń edukację ekologiczną realizujemy począwszy od edukacji przedszkolnej. CELEM edukacji ekologicznej jest ukształtowanie świadomości ekologicznej (ale nie tylko wiedzy o organizmach żywych lecz również wrażliwości emocjonalnej, czułości na problemy ekologiczne) a więc zarówno wiedzy o wzajemnych zależnościach poszczególnych elementów ekosystemu ziemskiego jak i postawa moralna oraz troska, wrażliwość dotycząca problemów środowiska społeczno – przyrodniczego. Samo ustawodawstwo ochronne choćby było najlepsze nie gwarantuje ochrony środowiska przyrodniczego, ponieważ trzeba ludzi wychować do troski, czułości na sprawy, problemy dotyczące środowiska, stąd metaforycznie można ująć, „jaki człowiek, takie środowisko”.


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 478.86 kB.


Edukacja ekologiczna
dr e. wolter
semestr zimowy 2013/2014
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Zaliczenie: 19.11.2013 ->kolokwium
5 pytań otwartych 3 pkt na 3 4 pkt na 4 5 pkt na 5
W1
LITERATURA 1) A. Sakowicz – Boboryka, art. „Ekologiczny kontekst efektywności edukacji integracyjnej” w: A.Karpińska „Edukacja w okresie przemian” wyd. Transhuman 2) „Śpiewające brzdące, piosenki i zabawy ruchowe. Moja ojczyzna. Ekologia. Tańce ludowe.” Publikacja przeznaczona dla wychowawców przedszkolnych. Poznań 2004
3) S. Pollock „Ekologia. Poznaj skomplikowane powiązanie pomiędzy zwierzętami, roślinami, energią i materią w różnych środowiskach na całym globie” 4) Pod red. . Gierek, E. gierek „Ekologia na każdym przedmiocie. Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum” Kraków 2009
5) M. Krammer, H.Bendkowska „Ekologia i ochrona środowiska. Młody obserwator przyrody. Warszawa 2012 6) W. Sowa „Dlaczego zwierzęta opuściły las? Ekologia dla dzieci” Krk 2003 7) E. Beaumont, Paroissien E. „Ekologia obrazkowa. Encyklopedia dla dzieci”
Pedagogika
i rok ii stopnia 2013 - 2015
Edukacja ekologiczna
dr e. wolter EKOLOGIA wywodzi się z języka greckiego
oikos -> dom, domostwo, siedlisko logos -> nauka
semestr zimowy 2013/2014
To pojęcie zostało wykreowane stosunkowo późno w II połowie XIX wieku.
 1866 Ernst Haeckel, niemiecki zoolog, odniósł to pojęcie do relacji między zwierzętami a ich siedliskiem życia  1869 Myślenie i działanie w kategoriach ekologicznych występowało o wiele wcześniej już w filozofii.
W procesie swojego rozwoju zaczęły kształtować się subdyscypliny: o o o o o o ekologia zwierząt ekologia roślin ekologia lasu ekologia oceanu ekologia krajobrazu ekologia człowieka
Do początku XX wieku ekologia rozwijała się jako nauka przyrodnicza. Socjolodzy w Chicago zwrócili uwagę, że człowiek jest częścią przyrody, ale życie człowieka różni się od życia zwierząt i jest is
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 478.86 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!