plik pdf

Edukacja Ekologiczna wykłady

Notatki z wykładów z przedmiotu edukacja ekologiczna. EKOLOGIA wywodzi się z języka greckiego oikos -> dom, domostwo, siedlisko logos -> nauka To pojęcie zostało wykreowane stosunkowo późno w II połowie XIX wieku.  1866 Ernst Haeckel, niemiecki zoolog, odniósł to pojęcie do relacji między zwierzętami a ich siedliskiem życia  1869 Myślenie i działanie w kategoriach ekologicznych występowało o wiele wcześniej już w filozofii. W procesie swojego rozwoju zaczęły kształtować się subdyscyp...

plik doc

skrypt z edukacji ekologicznej

skrypt z edukacji ekologicznej
EDUKACJA EKOLOGICZNA 18 luty 2012 „EKOLOGIA” [gr.] = „oikos” (siedlisko, dom) + „logos” (słowo, myśl, nauka) Myślenie w kategoriach ekologicznych sięga czasów przed chrześcijańskich (starożytna Grecja). Samo pojęcie EKOLOGIA powstało dość późno. W 2. połowie XIX w. (1869r.) wykreował to pojęcie E. Heackel – niemiecki zoolog. Haeckel odniósł się do relacji zwierząt z ich środowiskiem życia. EKOLOGIA jest nauką o wzajemnych relacjach istot żywych z ich śro...