ikona pliku doc

Dziennik praktyk u pedagoga notatki

dziennik praktyki odbytej u pedagoga szkolnego.


  1005 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1005
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 65,50 kB.


ProblematykaSposób realizacjiGodz.PodpisUwagiZapoznanie się z dokumentacją Dokumenty szkoły:1. Ustawa o systemie oświaty,2. Karta NauczycielaDokumenty pedagoga:1.Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,2. Plan pracy pedagoga Szkolnego w Gimnazjum nr 6 3. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w Gimnazjum nr 6Dokumenty nauczyciela:1. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.2Rozmowa z pedagogiemRozmowa na temat:Pracy pedagoga szkolnego, sposobach prowadzenia dokumentacji, problemów uczniów, sposobach rozwiązywania konfliktów.3Obserwacja dzieci w czasie badań logopedycznychObserwacja przebiegu ćwiczeń sprawdzających sprawność narządów mowy oraz kontroli artykulacji samogłosek i spółgłosek.Omówienie przebiegu badań i stwierdzonej diagnozy.Dzieci wymawiają nazwy zwierząt widocznych na obrazkach, następnie wykonują dźwięki naśladujące szum drzew.U większości przebadanych dzieci zostaje stwierdzona dyslalia dot. kilku głosek. ProblematykaSposób realizacjiGodz.PodpisUwagiObserwacja konfrontacji trzech uczennic.Obserwacja i rozwiązanie konfliktu miedzy trzema dziewczętami, którego podłożem było obgadywanie i bicie.Dochodzenie do źródła konfliktu, szczera rozmowa, pojednanie.1Dojście do wspólnego rozwiązania: uwaga za bicie i obniżone zachowanie dla jednej dziewczynki, przeprosiny wszystkich dziewczynek.Zapoznanie się z dokumentacją i działalnością:BibliotekiŚwietlicy szkolnejPielęgniarki szkolnejBiblioteka- zapoznanie się z:Regulaminem biblioteki i czytelni, księgami inwentarzowymi, kartami, katalogami.Świetlica szkolna- zapoznanie się z:Kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,Dziennikami zajęć świetlicy szkolnej,Regulaminem
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 65,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!