ikona pliku docx

Dziecko maltretowane notatki

Dziecko maltretowane, objawy dziecka maltretowanego, rola pielegniarki.


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.28 kB.


Dziecko maltretowane- jak może pielęgniarka pomóc takiemu dziecku w swojej pracy?

Rodzice, pamiętajcie! Jesteście lustrem dla swoich dzieci, a one są Waszym odbiciem.

Maltretowanie dziecka , to postępowanie opiekunów o charakterze działania lub zaniedbania, które uniemożliwia osiągnięcie przez dziecko jego potencjalnego wzrostu i stopnia rozwoju.

Krzywdzenie dzieci jest to stosowanie kar cielesnych, powodowanie cierpień psychicznych i działania poniżające dziecko.

Kto może być sprawcą krzywdzenia dzieci?

Najczęściej są to osoby bliskie mu, a także rodzice.

Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ani ze statusem społecznym, czy materialnym, może zdarzyć się w każdym środowisku.

Odmiany maltretowania :

1.Przemoc fizyczna to zamierzone wywoływanie obrażeń u dziecka, zadawanie bólu, groźba uszkodzenia ciała.

Objawami przemocy fizycznej mogą być widoczne obrażenia ciała jak złamania kości, oparzenia, siniaki i trudno wytłumaczyć ich pochodzenie. Dziecko często boi się rodzica lub opiekuna oraz innych osób dorosłych i dlatego wyjaśnienia przyczyn obrażeń często są nieprawdopodobne. Bywa, że boi się wrócić do domu, czasem samo mówi o przemocy rodziców lub zachowuje się w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.

Rodzic też często podaje sprzeczne wytłumaczenia wypadku, lub wcale nie chce wyjaśnić jak do niego doszło, źle wypowiada się o dziecku, często używa dalej przemocy fizycznej.

2.Przemoc emocjonalna lub psychiczna  to powtarzające się upokarzania, poniżania, obrażania, ośmieszania dziecka. Nie udzielanie właściwego wsparcia, uwagi i miłości. Stawianie wymagań i oczekiwań, którym dziecko nie jest w stanie sprostać.  

Objawami wskazującymi na maltretowanie psychiczne może być zachowanie dziecka nieodpowiednie do wieku, zbyt dorosłe ( opiekowanie się rodzeństwem) lub infantylne. Mogą występować zaburzenie jedzenia (niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty), opóźnienie w rozwoju psychicznym lub fizycznym, moczenie się lub zanieczyszczanie kałem, zachowanie ekstremalne (agresja, uległość) . Pojawiają się też problemy ze snem, nocne koszmary, boi się chodzić spać. Wreszcie próby samobójcze mające na celu zwrócenie na siebie uwagi.

Rodzic ignoruje dziecko, obwinia je, poniża, strofuje, nie interesuje się problemami dziecka, często faworyzuje jedno z rodzeństwa lub za przykład stale podaje inne dzieci negując własne. Stawia dziecku zbyt wysokie wymagania i oczekiwania. Bywa, że nadużywa alkoholu i narkotyków.

3.Zaniedbywanie dziecka to niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna poprzez nie zapewnienie właściwej odzieży, pożywienia, schronienia, opieki medycznej i bezpieczeństwa.

Objawami wskazującymi na zaniedbywanie mogą być częste nieobecności w szkole lub przedszkolu, zasypianie w szkole, kradzież jedzenia lub proszenie o nie, niezaspokajanie potrzeb zdrowotnych (szczepienia, okulary). Dziecko może być niewłaściwie ubrane do pogody, brudne, nadużywa alkoholu, narkotyków, popełnia czyny niezgodne z prawem (wandalizm, kradzieże).

Rodzic takiego dziecka nie wykazuje zainteresowania nim (zamykanie domu przed dzieckiem, długie nieobecności rodziców w domu - eurosieroty, nie czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem), często jest apatyczny lub pogrążony w depresji , nadużywa alkoholu czy narkotyków lub uprawia hazard. W  mieszkaniu może panować niski standard, brud.

4.Przemoc seksualna jest to zaangażowanie osoby niedojrzałej rozwojowo w czynności seksualne, których nie rozumie, na które świadomi nie wyraża zgody. Jest to nadużywanie władzy przez dorosłych, nastolatki, dzieci starsze.

Może ona obejmować: oglądnie dzieci w niestosowny sposób, obnażanie się, niestosowna nagość w domu, erotyczne całowanie, oglądanie filmów, zdjęć pornograficznych, dotyk, pocieranie, onanizowanie się przed lub z udziałem dzieci, penetracja palcem lub innym narzędziem, seks oralny, analny.

Objawami przemocy seksualnej może być  dziwne zachowanie, nieadekwatne do wieku ( nadmierne rozbudzenie seksualne, mówienie dużo o seksie) , depresje, agresja, niska samoocena, zaburzenia snu, zmiany osobowości, niepowodzenia w szkole, próby samobójcze.

Dziecko może mieć dyskomfort w czasie chodzenia lub siedzenia, objawy urazów i uszkodzeń w okolicy ust, okolic płciowych (plamienia, krwawienia), utratę łaknienia, masy ciała, niesprecyzowane dolegliwości somatyczne.

Rodzic takiego dziecka może przekraczać dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym z dzieckiem ( np. podczas zabawy), nadużywa alkoholu lub narkotyków, ogranicza kontakty z osobami spoza rodziny, bywa nadopiekuńczy w stosunku do dziecka i ogranicza kontakty z rówieśnikami.

Dziecko w każdym wieku powinno doznawać miłości i wsparcia ze strony dorosłych

Krzywdzenie dzieci zawsze wpływa negatywnie na jego rozwój. Te najmniejsze dzieci do 3 roku życia są najbardziej narażone na krzywdzenie i zaniedbywanie, ponieważ mają najmniejszy kontakt z osobami spoza rodziny. Sprawcami przemocy są najczęściej rodzice i opiekunowie. Dlatego tak ważna jest rola pielęgniarek i położnych pracujących z dziećmi i rodzicami. W wielu przypadkach to pracownicy ochrony zdrowia są jedynymi, którzy poza rodzicami mają kontakt z dzieckiem i mogą zaobserwować trudności i problemy rodziny.

Aby wiedzieć jak pomagać trzeba poznać czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci to wszelkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo, iż dziecko doświadczy krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu jego rozwoju. Identyfikacja tych czynników pozwala nam rozpoznać potrzeby wspierania danej rodziny i ich dziecka.

Czynniki ryzyka mogą być związane ze środowiskiem społecznym, z systemem rodzinnym, mogą leżeć po stronie rodziców, dziecka lub innych dzieci w rodzinie.

Czynniki środowiskowe dotyczą wszystkich klas społeczno-ekonomicznych.

Może to być brak uregulowania rodzinnego, rozwód, separacja, ubóstwo i złe warunki mieszkaniowe, duże rodziny, brak pomocy w wychowywaniu dzieci, przemoc w rodzinie, konflikty, izolacja rodziny ( unikanie kontaktów z osobami spoza rodziny), stres wywołany różnymi czynnikami, bezrobocie, brak środków na utrzymanie rodziny, bieda, rodzice pracujący za granicą.

Czynniki dotyczące dziecka to temperament dziecka, uparte, kapryśne, natrętne, zbuntowane, przygnębiające, nie kochające, chore, niepełnosprawne, dziecko niechciane lub ze związku pozamałżeńskiego. Może to być podobieństwo do osoby nie lubianej przez rodzica, czy powikłania ciąży lub porodu, wcześniactwo. Może to być zwyczajnie płaczące dziecko z powodu ząbkowania.

Czynniki dotyczące rodzica to podleganie krzywdzeniu w dzieciństwie, problemy z kontrolowaniem swoich zachowań, impulsywność, częste dopuszczanie się przemocy, izolowanie się od społeczeństwa, brak wsparcia socjalnego i emocjonalnego, niska samoocena, nadużywanie alkoholu i narkotyków, przemoc w s stosunku do zwierząt w przeszłości. Ale też mogą to mogą być zaburzenia fizyczne i umysłowe, wczesna ciąża, trudna ciąża, słaba więź z noworodkiem, brak dojrzałości, samotna matka lub ojciec, niska samoocena, nadmierny krytycyzm, niezrozumienie potrzeb dziecka.

Są jeszcze czynniki swoiste dla wykorzystywania seksualnego. I tu sprawcą może być każdy, w tym rodzeństwo, matka również, jednak najczęściej jest to mężczyzna znany ofierze.

Sprawcy mogą się wywodzić z dowolnej klasy społecznej i nie koniecznie są to członkowie rodziny.

  Krzywdzenie dzieci jest bardzo trudne do wykrycia. Złamania, siniaki, czy inne uszkodzenia ciała można dostrzec. Ale zmiany w psychice dużo trudniej. Krzywdzący, jak i ofiara ukrywają ten problem. Kto chce się przyznać, że w rodzinie, w domu źle się dzieje, że jest bieda, alkohol, wulgaryzmy, przemoc, gdzie nie ma co zjeść, jest zimno. Sytuacja jest o wiele trudniejsza, gdy dotyczy to tak zwanego dobrego domu. Porządna rodzina o dobrym statusie materialnym, gdzie rodzic nie mogący udźwignąć stresy życia codziennego całą agresję przelewa na rodzinę. Na zewnątrz miły, kulturalny, uśmiechnięty, a w wielkiej nienawiści do swoich bliskich. Tu jedynymi oznakami może być izolacja rodziny. Rodzice nie utrzymują z nikim kontaktów i nie pozwalają, by dzieci utrzymywały kontakt z rówieśnikami. Dzieci, te potrafią dobrze się maskować nie chcąc stracić swojej pozycji w szkole i w grupie znajomych.

Przemoc psychiczna, poniżanie, obrażanie, odrzucanie myślę, że bardzo krzywdzi wszystkich.

Złe słowa bardzo ranią. Zostawiają ślad na całe życie.

Mimo że każdy powinien zgłaszać zjawisko krzywdzenia dzieci do o...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!