ikona pliku doc

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM notatki

Gdy przypuszczamy, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie musimy przeprowadzić badania psychologiczno – pedagogiczno – lekarskie. W badaniach tych powinny być brane pod uwagę pojęcie normy rozwojowej zarówno w znaczeniu statystycznym, klinicznym jak i teoretycznym.


  475 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 475
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB.


DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM
Gdy przypuszczamy, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie musimy przeprowadzić badania psychologiczno – pedagogiczno – lekarskie. W badaniach tych powinny być brane pod uwagę pojęcie normy rozwojowej zarówno w znaczeniu statystycznym, klinicznym jak i teoretycznym.
Wg K. Kirejczyk – niepełnosprawność intelektualna jako stan charakteryzujący się istotnie niższym od przeciętnego ogólnym poziomem funkcjonowania intelektualnego i zaburzenia w zakresie przystosowania się, które pojawiają się w postaci zaburzeń w zakresie dojrzewania, uczenia się i (lub) przystosowania społecznego.
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) poziom funkcjonowania intelektualnego uznaje się za istotnie niższy od przeciętnego, gdy jest większy od dwóch odchyleń standardowych w badaniach przyjętymi testami inteligencji.
Pojęcie ilorazu inteligencji zostało od dawna przyjęte w psychologii i wyraża stosunek wieku rozwojowego do wieku życia badanego:
I.I.=WR/WŻ x 100
Wg ŚOZ wyróżniamy 4 stopnie niepełnosprawności intelektualnej:
      w stopniu lekkim
      w stopniu umiarkowanym
      w stopniu znaczącym (głębszym)
      w stopniu głębokim
Dawniejsze określenia typu: upośledzenie umysłowe, debilizm, imbecylizm, idiotyzm są zniesione i nie powinno się ich używać.
Rozpatrywanie zaburzeń rozwojowych w aspekcie diagnostyczno – selekcyjnym wymaga przede wszystkim ustalenia poziomu upośledzenia i zakwalifikowanie go do odpowiedniej kategorii ( patrz „skala inteligencji wg D. Wechslera”).
Dziecko dotknięte nawet najłagodniejszą formą niepełnosprawności intelektualnej nie potrafi opanować programu dostosowanego dola uczniów z przeciętną inteligencją. Występuje tu deficyt myślenia, głównie operacji abstrahowania i uogólniania, co źle wpływa na tworzenie i przyswajanie pojęć.
Myślenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim:
      kojarzenie wyobra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!