ikona pliku docx

Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności. notatki


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.14 kB.


Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności.


SPIS TREŚCI
Wstęp       2
Rozdział I Potrzeby wojskowego wsparcia władz i ludności.       4
Rozdział II Zakres wojskowego wsparcia władz i ludności.       7
Rozdział III Procedury aktywowania sił wojskowych.       9
Rozdział IV Zasady udzielania wojskowego wsparcia.       9
Podsumowanie i wnioski       9
Bibliografia       9


Wstęp
Sprawnie funkcjonujące siły zbrojne każdego państwa, w tym również i Polski, to nieodzowny element kraju. Stanowią one największa i najlepiej zorganizowaną jednostkę państwa.
Poprzez gotowość do działania w każdej potencjalnie możliwej do pojawienia się, a niepożądanej i co ważniejsze zagrażającej zdrowiu i życiu człowieka sytuacji zapewniają one swoim obywatelom oraz władzy przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
W Polsce wojsko ma służyć zapewnieniu stabilności, nienaruszalności granic i niepodległości kraju, jak również niepodzielności jego terytorium
Pod red. Naukową: Jakubczak R. „Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP”, wyd. Dom Wydawniczy Beldona, Warszawa 2003, s.175.
Dzięki wysokiej sprawności działania, bardzo dobrej organizacji, wysoko wyszkolonej i wykwalifikowanej kadrze, dużej sile, stałej obecności w terenie w postaci:
      poligonów,
      jednostek wojskowych,
      garnizonów,
      uczelni wojskowych itd.,
a następnie bliskości ze społeczeństwem i zaangażowania w ich życie codzienne, problemy, a także niezbędnemu zapleczu technicznemu i co najważniejsze chęci niesienia natychmiastowej, a przy tym skutecznej pomocy, wojsko stanowi instytucję, która wspiera swoimi działaniami władze oraz obywateli w czasie niebezpieczeństwa czy zagrożenia.
Warto również zaznaczyć, że wojsko, przez swoje postępowanie ukazuje się jako obraz sił
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!