ikona pliku doc

Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo notatki

Ogólne ministerialne zalecenia co sie ma umiec....


  493 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 493
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB.


Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek pielegniarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, właściwego przygotowania pacjenta do badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy pielęgniarskiej, oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwenci powinni być przygotowani do: prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej; udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postępowania opartego na naukowych podstawach, respektującego zasady humanitaryzmu.Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Absolwenci powinni być przygotowani do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących: 1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią: - ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu, - rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia, - organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, - wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, - ocena wydolności psychofizy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!