ikona pliku doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające notatki

zajecia, prowadzenie


  855 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 855
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 556,50 kB.


I. Edukacja pacjenta - podstawowe pojęcia. Termin edukacja pochodzi od łacińskiego słowa ?edukare", które oznacza wyprowadzić, w znaczeniu wyprowadzać/wykierowywać kogoś na ludzi. Edukacja jest to zatem ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi. ? Edukację pacjenta można zdefiniować jako świadome komunikowanie się z pacjentem, którego celem jest pomaganie w podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem, rozwijanie pozytywnych postaw wobec zdrowia oraz inicjowanie i utrzymanie pożądanych zachowań zdrowotnych. Edukacja pacjenta to proces zamierzonego oddziaływania na pacjenta w zakresie: - wpływania na przekonania i postawy dotyczące pojmowania wartości zdrowia, kształtowania poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie osób bliskich, kształtowanie umiejętności życia z chorobą i niesprawnością, przygotowanie do roli pacjenta różnych instytucji ochrony zdrowia i zakładów opiekuńczych, przygotowania do współpracy w procesie pielęgnowania, leczenia i rehabilitacji. Edukacja pacjenta to proces oddziaływania wychowawczego i uczenia tych osób, które korzystają z usług instytucji ochrony zdrowia i placówek opiekuńczych. W edukacji pacjenta uczestniczą wszystkie osoby współpracujące w ramach zespołu terapeutycznego. Pielęgniarce przypisywane są szczególne zadania ze względu na częsty kontakt z pacjentem i kwalifikacje uzyskiwane w procesie przygotowania zawodowego. ? Celem edukacji jest przygotowanie pacjenta do samoopieki, która jest rozumiana jako: samodzielne wykonywanie przez człowieka wszystkich czynności życia codziennego, podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i życia. Podstawą do określenia zdolności i możliwości człowieka do samoopieki jest: wydolność wynikająca z etapu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, sytuacja społeczna, stan zdrowia w ujęciu całościowym (bio-psycho-społeczny
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 556,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!