ikona pliku doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające notatki

cd


  317 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 317
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB.


Dydaktyka jest nauka o nauczaniu i uczeniu sie, jej przedmiot stanowi nauczanie i uczenie sie. Dydaktyka jest nauka o ksztalceniu.Dydaktyka to nauka o celach, tresciach, metodach i srodkach i organizacji. GLÓWNE POJECIA DYDAKTYKI Nauczanie ? planowe, swiadome, systematyczne wspóldzialanie nauczyciela i ucznia, polegajace na wywolaniu okreslonych zmian w wiedzy, umiejetnosciach, sprawnosciach i nawykach uczniów ( w osobowosci ucznia).Uczenie sie ? dzialanie swiadome, planowe i zamierzone, w toku którego cele, srodki, metody, warunki ksztalcenia ustala sam uczacy sie podmiot.Ksztalcenie ? ogól zamierzonych planowych czynnosci i dzialan nauczania i uczenia sie.Wyksztalcenie ? rezultat ksztalcenia.Samoksztalcenie ? dzialanie swiadome, samorzutne podmiotu, skierowane na samego siebie, którego srodki, metody i warunki ustala sam przedmiot, które prowadzi do nabywania samego siebie. Jest procesem samorzutnym i dynamicznym czyli ciaglym, bo po osiagnieciu jednego celu siegamy po nastepny.Samouctwo - jest to samodzielne uzupelnianie wlasnego wyksztalcenia w przypadku gdy nie dopelnila tego szkola ( brak dynamiki, douczenie ? podstawa uzupelnienia wiedzy do egzaminów)System dydaktyczny (model ksztalcenia, model dzialajacy )- to caloksztalt zasad organizacyjnych oraz tresci, metody i srodki nauczania, uczenia sie tworzace spójna wewnetrznie strukture podporzadkowana realizacji spolecznie akceptowanych celów ksztalcenia ( elementy: cel, podmiot, przedmiot, metody, srodki, warunki i rezultaty).OKON W. ? cel ogólnyPodstawowym celem ksztalcenia ogólnego jest opanowanie przez uczniów okreslonego systemu wiadomosci i umiejetnosci. W tak rozumianym ksztalceniu ogólnym wyrózniamy dwie strony: - rzeczowa (obiektywna - poznawanie swiata obiektywnego i zdobycia sprawnosci umozliwiajacych przeobrazenie otaczajacej rzeczywistosci) - osobowosciowa (podmiotowa - poznawanie samego siebie oraz zdobycie sprawnosci, które umozliwiaja rozwój i doskonalenie wlasnej o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!