ikona pliku doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające notatki

prace pomocnicze,krótka zrzutka wiadomości teoretycznych


  938 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 938
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB.


1. METODY NAUCZANIA Metoda nauczania - sposób postępowania nauczyciela z uczniami w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Inaczej mówiąc jest to wypróbowany układ czynności nauczyciela i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości. Wyróżniamy metody: *Metody oparte na słowie: 1. Opowiadanie - polega na zaznajomieniu uczniów z jakimiś rzeczami, zjawiskami w formie ich słownego opisu. Wykorzystywane jest w najmłodszych klasach szkoły podstawowej, dlatego musi być obrazowe. 2. Wykład - służy przekazywaniu uczniom jakichś informacji z zakresu różnych dziedzin naukowych. Stosowany jest najczęściej szkolnictwie wyższym. Wymaga od słuchaczy myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego. a) wykład konwencjonalny - treść jest bezpośrednio przekazywana przez nauczyciela w gotowej formie do zapamiętania b) wykład problemowy - ilustracja jakiegoś problemu naukowego lub praktycznego c) wykład konwersatoryjny - polega na przeplataniu fragmentów mówionych wykładu z wypowiedziami słuchaczy 3. Pogadanka - jej istota polega na rozmowie kierowanej przez nauczyciela z uczniami. Nauczyciel zmierzając do osiągnięcia sobie znanego celu stawia pytania uczniom, na które oni udzielają odpowiedzi. Jest to najstarsza metoda dydaktyczna, stosowana już przez Sokratesa. Jest wykorzystywana przede wszystkim w niższych klasach szkoły podstawowej. 4. Dyskusja - polega na wymianie poglądów na określony temat, można wykorzystać ją dopiero w najwyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkole średniej. Dyskusja, wymaga specjalnego przygotowania uczestników. 5. Praca z książką - jeden z najważniejszych sposobów zarówno powtarzania jak i utrwalania nowych wiadomości. Samodzielne korzystanie z książek przez uczniów może mieć formę - uczenia się z podręcznika, -sporządzania notatek, -lektury uzupełniającej. *Metody oglądowe (oparte na obserwacji) Pokaz - demonstrowanie uczniom czegoś, to
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!