plik doc

wykłady dydaktyka

Wykłady dydaktyka
Wykład 1 /26.02.2014 Temat: Dydaktyka jako nauka. Dydaktyka- gr. Didaktikos – pouczający             Dideska – uczą - po raz pierwszy użyto nazwy w 1613r. w Niemczech - dydaktyka jako sztuka nauczania umiejętności - Krzysztof Helwing i Joachim Jung Jan Amons Komeński (1592-1670) - czeski pedagog, myśliciel - autor ,,Wielka dydaktyka’’ - traktuje DYDAKTYKĘ JAKO SZTUKĘ NAUCZANIA I WYCHOWANIA Jan Fryderyk Herbart (1776-1841) - niemi...

plik txt

ksiazka dzieci niepelnosprawne

ksiazka ktora mozna wykorzystac z oligofrenopedagogiki
El¿bieta Minczakiewicz Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie i szkole Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie i szkole Redakcja El¿bieta M. Minczakiewicz MPULS Oficyna Wydawnicza „Impuls" Kraków 2002 © Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2002 Redakcja: Wojciech Œliwerski Projekt ok³adki: Agata Fuks Korekta: Anna Chojowska, Danuta Wal¹g Recenzent: Prof. dr hab. Czes³aw Kosakowski Ksi¹¿...

plik doc

konspekt

konspekt wprowadzania cyfry
Magdalena Jafernik pedagogika niestacjonarne, semestr V Scenariusz zajęć Temat: „Jesienne nastroje” – wprowadzenie liczby i cyfry 6”. Cele:       budzenie zaciekawienia otaczającym światem,       stymulowanie dzieci do poprawnych i wyrazistych wypowiedzi,       doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6,       zapoznanie z cyfrą 6,       utrwalenie poznanych cyfr od...

plik doc

Marginalizacja

opis marinalizacji
Marginalizacja społeczna według encyklopedii PWN jest to „ nieliczna, mało znacząca grupa społeczna nisko ceniona w społeczeństwie ze względu na nieprzystosowanie ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia; margines składa się z jednostek, których zachowania są sprzeczne z normami moralnymi, kulturalnymi i prawnymi i mają charakter patologii społecznej. Nadal cechami definicyjnymi jest mniejszościowy charakter i niewielki wpływ w społeczeństwie. Mówiąc najkrócej...

plik doc

zasady i metody nauczania

zasady i metody nauczania
Struktura Procesu Nauczania Nauczanie szkolne jest działalnością, w której nauczyciel kierując grupą uczniów umożliwia im osiągnięcie określonych celów dydaktyczno-wychowawczych. W nauczaniu biorą udział trzy podstawowe składniki: nauczyciel w roli kierownika pracy dydaktyczno-wychowawczej; uczniowie, pod wpływem nauczyciele przekształcający się w grupę społeczną, współdziałającą z nim w osiągnięciu celów dydaktyczno-wychowawczych; materiał nauczania, obejmując...

plik docx

praca zaliczeniowa

praca zaliczeniowa

Profilaktyka ucznia niedostosowanego społecznie

        Faktem jest, iż każdy homo sapiens po to, aby awansować do kategorii homo socialis na przestrzeni swego życia wchodzi w szereg ról społecznych. O tym, w jaki sposób...

plik docx

praca zaliczeniowa

praca zaliczeniowa

Profilaktyka ucznia niedostosowanego społecznie

        Faktem jest, iż każdy homo sapiens po to, aby awansować do kategorii homo socialis na przestrzeni swego życia wchodzi w szereg ról społecznych. O tym, w jaki sposób...