ikona pliku docx

Dydaktyka medyczna pielegniarstwo notatki

studia mgr


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 13.39 kB.


KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, mgr pielęgniarstwo, DYDAKTYKA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

Typ studiów: magisterskie

Rok studiów: pierwszy

Grupa dziekańska: 2A/B

Liczba osób w grupie: 4

Prowadzący zajęcia: Sobieraj. A., Wałkowska K.,…………

Miejsce zajęć: Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Czas trwania: 90 minut

Temat zajęć:

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Cel główny: Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów  do samodzielnego wykonania pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

Cele szczegółowe:

Dziedzina poznawcza:

Po zrealizowaniu materiału nauczania student potrafi:

1. Zdefiniować  pojęcie ciśnienia tętniczego krwi (RR).

2. Uzasadnić znaczenie pomiaru RR.

3. Podać miejsca pomiaru RR.

4. Wymienić elementy zestawu do wykonania pomiaru RR.

5. Wyjaśnić zasady pomiaru RR.

6. Opisać metody badania RR.

7. Podać wartości prawidłowe ciśnienia tętniczego.

8. Wyliczyć czynniki warunkujące wartość RR.

9. Scharakteryzować czynniki, które doprowadzają do zaburzeń ciśnienia tętniczego (podwyższające RR, obniżające RR).

10. Wymienić błędy techniczne, do których może dojść w trakcie wykonywania badania .

11. Zinterpretować wynik.

 

Dziedzina psychoruchowa

Po zrealizowaniu materiału nauczania student potrafi:

1. Dobrać sposób pomiaru do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

2. Przygotować pacjenta do wykonania pomiaru w sferze psychicznej i fizycznej.

3. Zmontować kompletny zestaw.

4. Wykonać pomiar RR zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania.

5. Udokumentować wykonany pomiar.

6. Postępować z użytym sprzętem.

 

Dziedzina afektywna

Po zrealizowaniu materiału nauczania student potrafi:

1. Dzielić się zdobytą wiedzą z innymi.

2. Przejawia poczucie odpowiedzialności za przeprowadzony pomiar RR.

3. Dba o poszanowanie godności pacjenta.

4. Dba o bezpieczeństwo pacjenta.

5. Potrafi wypracować u pacjenta postawę współpracującą.

Plan zajęć (czynności nauczania):

1. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2. Zapoznanie studentów z tematem zajęć i uzasadnienie ich celu.

3. Omówienie treści nowego materiału.

4. Kształtowanie umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń w zakresie pomiaru RR.

5. Ewaluacja zajęć.

Zastosowane metody nauczania:

1. Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna.

2. Pokaz z instruktażem.

3. Ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

1. Tablica, kreda.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Zestaw do wykonywania pomiaru RR.

4. Dokumentacja zabiegu (karta gorączkowa ogólna).

 

Pytania do studentów związane ze zrealizowanym tematem:

1. Czym jest ciśnienie tętnicze?

2. Jaki jest cel pomiaru RR?

3. Jakie znacie państwo rodzaje aparatów?

4. Jakie są wartości prawidłowe RR?

5. Jakie czynniki warunkują RR?

6. Jakie czynniki podwyższają wartość RR?

7. Co może spowodować obniżenie wartości RR?
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 13.39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!