ikona pliku doc

Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji notatki

Jest to ściąga mojej produkcji, która posłużyć może równie dobrze do nauki!


  355 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 355
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB.


DYDAKTYKA HISTORII- Zajmuje się dawną i współczesną edukacją historyczną. Opisuje i wyjaśnia dokonujące się w niej zmiany. Projektuje konkretne czynności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela historii oraz scenariusze zajęć szkolnych. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO: funkcja organizująca- nauczyciel, analizując materiał w podręczniku decyduje o metodach i formach organizacyjnych lekcji. Wyznacza elementom składowym podręcznika określoną rolę w poszczególnych ogniwach lekcji. f. koordynująca- podręcznik może być środkiem koordynacji zabiegów metodycznych nauczyciela i czynności uczniów. f. integrująca- umożliwia łączenie treści z podręcznika z wiadomościami czerpanymi z innych środków dydaktycznych. f. racjonalizująca proces nauczania- wpływa na jakość i sposoby uczenia się. f. ekonomizująca- skraca czas dochodzenia przez uczniów do zamierzonych rezultatów. f. usprawniająca- usprawnia posługiwanie się różnymi środkami dydaktycznymi przez nauczyciela i ucznia. f. naukowo-informacyjna- podręcznik za pomocą słowa i innych środków dydaktycznych podaje odpowiednio dobrany materiał nauczania. f. weryfikująca- podręcznik umożliwia sprawdzanie wiarygodności treści niepewnych w umyśle ucznia. f. korygująca- korygowanie błędów przez porównywanie wiedzy ucznia z treściami podręcznika. f. interpretacyjna- dostarcza uczniowi wzorów wyjaśnień. f. utrwalająca- utrwala zdobyte wiadomości. f. kontrolna- służy pomocą w sprawdzeniu stopnia opanowania wiadomości. f. strukturyzująca- podręcznik ułatwia porządkowanie operacji myślowych, reorganizowanie wiedzy w nowe struktury. f. wyobrażeniowa- dostarcza podstawy wyobrażeniowej dla procesów myślenia uczniów. f. mnemotechniczna- stwarza warunki do kształtowania umiejętności racjonalnego zapamiętywania. f. syntetyzująca- ułatwia kompleksową orientację ucznia w treściach nauczania. f. analityczna- wyodrębnianie określonych elementów materia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!