plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia do egzaminu

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynnik...

plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia na egzamin.

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynni...

plik docx

Iliada i Odyseja

opis iliady i odyseji i skrucie

Powstała na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Podzielona na 24 księgi, opowiada historię 40 dni dziesiątego roku oblężenia Troi przez Greków (gniew Achillesa, największego z bohaterów greckich, z powodu odebrania mu przez naczelnego wodza Greków - Agamemnona branki Bryzeidy, wycofanie się Achillesa z udziału w walkach, klęski Greków, śmierć przyjacie...

plik doc

drogi podawania leków, wykonanie inhalacji

Konspekt do zajęć praktycznych na pracowni umiejętności
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji....

plik doc

rozdz. pracy licencjackiej \"Świat baśni mazurskich J. Trassenberg\"

Praca licencjacka Świat baśni mazurskich Jadwigi Tressenberg Rozdział 3. Porównanie baśni Jadwigi Tressenberg z baśniami innych autorów. Aby porównać baśnie Jadwigi Trassenberg z utworami innych autorów, warto na początku przyjrzeć się warstwie językowej baśni. Autorka świadomie używa środków językowych dla uwiarygodnienia powieści, stąd liczne anachronizmy i dialektyzacja . Znajdujemy wiele przykładów archaizmów składniowych, np. ?...ścieżka nie podmiecona, głodne...

plik doc

Procedura operacjonalizacji

Cele kształcenia
Procedura operacjonalizacji wg B. Niemierki:(źródło: red. K. Kruszewski: ?Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela? Zapisanie celu w postaci ogólnej. Intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel ? próbujemy sobie wyobrazić ucznia, który osiągnął już pożądany cel: jak się zachowuje ten uczeń, jakie posiada umiejętności, jakimi cechami się charakteryzuje. Luźne zapisy celów operacyjnych ? wypisujemy jak najwięcej określeń zachowań uczniów osiągających cel ogólny. Selek...