ikona pliku doc

dydaktyka notatki

dydaktyka


  166 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 166
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.00 kB.


Dydaktyka- jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, której przedmiotem jest kształcenie ludzi, a więc wszelkie nauczanie innych i uczenie się , niezależnie od tego, czy odbywa się ono w szkole czy pod szkołą. Zadania dydaktyki wg. HerbertaAnaliza czynności wykonywanych w szkole przez nauczyciela, które polegały głównie na zaznajomieniu dzieci i młodzieży z nowym materiałem. Kierunek nosi nazwę herbertyzmu. Nauczyciel największą osobą a uczeń traktowany tylko przedmiotowo.Zadania dyd wg. DeweyaKształcenie poprzez rozwijanie różnych operacji intelektualnych oraz umiejętności praktycznego działania. Definicja dydaktykiJako nauka bada i analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania- uczenia się oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości , wskazuje metody, i środki pomocnicze do wyw. Zamierzonych zmian w osobowości uczeniaBadania dydaktyczne-postępowaniem dydaktycznym nauczyciela w określonych warunkach-zmianami które dokonały się w uczniach pod wpływem działania działalności nauczyciela i ich własnej.Rodzaje dydaktyk-dydaktyka ogólna-dydaktyki przedmiotowej-szczegółowe-dydaktyka szkoły wojskowej-dydaktyka wojskowa-dydaktyka zawodowa-dydaktyka dorosłych- andragogika-dydaktyka specjalna- ortodydaktykauczenie sięjest pracą o zmianach struktury ciągłej, w toku której na podstawie doświadczeń , poznania i ćwiczenia, powstają nowe formy zachowania się i działania bezpośrednie(naturalne, zdobywanie wiedzy przez własne doświadczenia)pośrednie(korzystanie z gromadzonej wiedzy)cechy procesu uczenia sięplanowość, celowość, systematyczność, aktywność uczącego się podmiotu- wynikPrzyczynyDostatecznie silne motywySkutki Nabycie przez uczący się podmiot pewnych wiadomości, umiejętności , nawyków jako podstawa modyfikacji dotychczasowych form zachowaniaPrzedmiotRzeczywistość przyrodnicza, społeczna, techniczna, kulturowaRodzaje uczenia się-całościowe- uczen
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!