ikona pliku docx

dydaktyka notatki

testy z dydaktyki


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.59 kB.


DYDAKTYKA TEST  1

 1.  W burzy mózgów

a) krytykuje się rozwiązanie

b) wypowiedzi uczestników są ściśle określone

c) charakterystyczną cechą jest brak krytycyzmu względem pomysłów

 1.  Pomiar różnicujący to
 2.  wybór niezbędnych osiągnięć ucznia
 3.  formułowanie wymagań, jakie uczeń powinien opanować
 4.  porównanie wyniku ucznia (klasy, szkoły) w odniesieniu do wyników innych uczniów
 5.  Sylwetka osobowa studenta licencjata pielęgniarstwa (cechy)
 6.  samodzielny praktyk
 7.  zdolny do podejmowania kompetentnych decyzji
 8.  wszystkie prawidłowe
 9.  Ocena procesu kształcenia powinna być
 10.  trafna
 11.  rzetelna
 12.  ai b prawidłowe
 13.  Możliwość klasyfikowania studentów od najlepszych do najgorszych to funkcja
 14.  metodyczna
 15.  selekcyjna
 16.  diagnostyczna
 17.  wychowawcza
 18.  Pomiar dydaktyczny to
 19.  sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych uczniów, w którym poziomów osiągnięć szkolnych ucznia zostaje przyporządkowany symbol (ocena)
 20.  ma za zadanie porównanie wyników ucznia
 21.  stwierdza czy i w jakim stopniu osiągnięcia uczniów odpowiadają wymaganiom określonym przez nauczyciela
 22.  Pomiar dydaktyczny to
 23.  badanie poziomu wiedzy
 24.  sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
 25.  kształtowanie uczniów
 26.  wychowanie uczniów
 27.  Pomiar dydaktyczny może mieć charakter
 28.  podstawowy, specjalistyczny
 29.  różnicujący sprawdzający
 30.  krótkodystansowy, długodystansowy
 31.  Pomiar różnicujący ma za zadanie
 32.  porównanie wyników nauczanie w odniesieniu do wyników innych uczniów
 33.  sprawdzanie wiedzy uczniów
 34.  przeprowadzanie testów kontrolnych
 35.  przeprowadzanie testów sprawdzających
 36.  Cela kształcenia zawodowego obejmują cele
 37.  ogólne, pośrednie, szczegółowe
 38.  pierwszorzędowe, drugorzędowe
 39.  podstawowe, długoplanowe
 40.  Wykaz niezbędnych osiągnięć ucznia to
 41.  wymaganiaprogramowe
 42.  wymagania szkoleniowe
 43.  a i b są odpowiedziami prawidłowymi
 44.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 45.  Wykład konwersatoryjny wchodzi w skład
 46.  metody problemowej
 47.  eksponującej
 48.  podającej
 49.  Czy rozwiązywanie problemów to
 50.  analiza posiadanych informacji
 51.  tworzenie możliwych rozwiązań
 52.  odrzucenie hipotez mylnych i wybór właściwego
 53.  wszystkie dobre
 54.  Dyskusja obserwowana, prowadzona przez moderatora
 55.  dyskusja wielokrotna
 56.  panelowa
 57.  okrągłego stołu
 58.  burza mózgów
 59.  Rodzaje dyskusji dydaktycznej to
 60.  burza mózgów
 61. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.59 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!