ikona pliku docx

dydaktyka notatki

ćwiczenia z dr majewska z dydaktyki -kształcenia


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 980.62 kB.


Dydaktyka

 gr. Didacticos nauczający dydaktyka jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych której celem jest szeroko pojęte kształcenie ludzi niezależnie od tego gdzie się ono odbywa.

 1. Czym się dydaktyka zajmuje:
 2. zajmuje się badaniem osób, które nauczają, kształcą
 3. zajmuje się badaniem osób kształcących się
 4. zajmuje się stawianiem celów kształcenia i realizacji tych celów
 5. zajmuje się treściami i kształceniem ( planowanie i wprowadzanie treści )
 6. zajmuje się metodami i formami kształcenia ( świadomie dobranym; sposób oddziaływania na drugiego człowieka )
 7. zajmuje się organizowaniem całego środowiska dydaktycznego ( musi być zaplanowane, doskonałe )
 8. zajmuje się szeroko pojętym procesem kształcenia

Głównym zadaniem jest ustalanie zależności, które warunkują działalność dydaktyczną.

Za ojca dydaktyki uznaje się dziś Arystotelesa, który za podstawę szeroko pojętego kształcenia uznał rozumne działanie za uczynienie człowieka szczęśliwym. Sokrates natomiast był prekursorem dialogu.

 1. Dydaktyka jako nauka ma być dialogiem edukacyjnym; dydaktyka bazuje na trzech nurtach filozoficznych:
 2. filozofii dialogowej
 3. filozofii spotkania
 4. filozofii wspólnotowej
 1. Podstawowym celem dialogu edukacyjnego jest:
 2. uzyskanie brakujących informacji
 3. wypracowanie wspólnego stanowiska w przypadku ewentualnych kwestii spornych
 4. wysiłek, który prowadzi do rozumienia; przekracza przetwarzanie gotowych znaczeń
 1. Dwa rodzaje dialogu:
 2.  dialog zewnętrzny rozmowa z wychowankiem, uczniem, etc.
 3.  dialog wewnętrzny mądre przewodnictwo
 4. Wspólne zastanawianie się
 5. Wątpienie
 6. Cofanie się ( po to by się na czymś oprzeć )
 7. Przeformułowywanie zagadnień
 8. Musi być postępowanie naprzód
 1. Metody badań w dydaktyce:
 2. sondaż diagnostyczny
 3. eksperyment pedagogiczny
 4. pomiar dydaktyczny
 5. studium indywidualne przypadków
 6. monografie pedagogiczne
 1.  Gadamer
 1. Dydaktyka w systemie nauk:

Ds dydaktyki szczegółowe metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów

 1. Główne aspekty jednolitej teorii nauczania:

 1. Podstawowe pojęcia i relacje zachodzące między nimi:

Systemy dydaktyczne w historii:

 1.  Czym jest system? System to inaczej układ, który jest uporządkowanym zbiorem elementów oraz związków i zależności między tymi elementami tworząc określoną całość, gdzie całość ma służyć celom społeczno-użytecznym. Działanie każdego systemu jest działaniem wszystkich jego elementów i wszystkich jego powiązań.
 1. Systemy dydaktyczne:
 2. 4 sposoby unowocześniania systemu:
 3. Nauczanie problemowe w zespołach, proponowane przez Jana Barteckiego
 4. Wielostronne kształcenie Wincentego Okonia
 5. System rozwijania myślenia przez łączenie teorii z praktyką Kazimierza Lecha
 6. Zintegrowany system dydaktyki Eugeniusza Flaminga

Naprawa systemu poprzez placówki alternatywne placówki „albo albo”.

 1.  Systemy dydaktyczno-wychowawcze - zespół elementów, które obejmują treści i cele kształcenia, związki między tymi elementami. Naczelną ideą tego systemu jest ukształtowanie idei tego systemu, by funkcjonowały jako całość w systemie dydaktyczno-wychowawczym.
 1.  System oświatowy - ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek, instytucji dydaktyczno-wychowawczych w zakresie oddziaływań pośrednich lub bezpośrednich; pozwala on w zdobyciu wykształcenia, czyli do wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka. Instytucje oświaty: żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice, internaty, domy dziecka, domy kultury, biblioteki, dom rodzina czyli główny element systemu oświaty.
 1. Budowa systemu oświaty:

Wniu = f(z,m,o,t,Sr,b)

Wniu wyniki nauczania i uczenia się

N nauczyciel

U uczeń

z zasady

 1.  Bez jednego elementu system nie może działać poprawnie
 2.  Musimy leczyć, a nie negować

m metody

o organizacje

t treść

sr środki dydaktyczne

b baza dydaktyczna

f funkcja

 1. Schemat organizacyjny systemu oświaty

PLACÓWKI TE PEŁNIĄ WZGLĘDEM SIEBIE:

 1. NADZÓR HIERARCHICZNY
 2.  NADZ...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 980.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!