ikona pliku doc

drogi podawania leków, wykonanie inhalacji notatki

Konspekt do zajęć praktycznych na pracowni umiejętności


  116 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 116
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wydział Nauk o Zdrowiu.
Kierunek: Pielęgniarstwo
Rok studiów: drugi
Przedmiot: Pracownia umiejętności
Czas trwania zajęć: 120 minut
Osoba prowadząca:
Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji.
Cele kształcenia
Cel ogólny
Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji.
Cele szczegółowe
      STREFA POZNAWCZA
- student zna cele podawania leków
- student zna drogi podawania leków
- student zna zasady obowiązujące przy podawaniu leków
-student zna wskazania do podawania leków różnymi drogami
- student zna przeciwwskazania do podawania leków różnymi drogami
- student zna powikłania, jakie mogą wystąpić przy podawaniu leków różnymi drogami
- student zna błędy, jakie mogą pojawić się przy podawaniu leków
- student zna wskazania do wykonania zabiegu inhalacji
- student zna zasady obowiązujące przy wykonaniu zabiegu inhalacji
      STREFA PSYCHORUCHOWA
- student umie wymienić cele podawania leków
- student umie wymienić drogi podawania leków
- student umie podawać leki różnymi drogami
- student umie wymienić zasady obowiązujące w czasie podawania leków
- student umie wymienić błędy, które mogą pojawić się podczas podawania leków różnymi drogami
- student umie przygotować pacjenta do podania leków różnymi drogami
- student umie posługiwać się książką zleceń lekarskich
- student umie skompletować sprzęt do inhalacji
- student umie wykonać zabieg inhalacji
- student umie obserwować pacjenta po zabiegu inhalacji
      STREFA AFEKTYWNA
- student jest ukierunkowany do wzbogacania swojej wiedzy na temat dróg podawania leków, celu podawania leków, wskazań, przeciwwskazać oraz wystąpienia możliwych powikłań w związku z podawaniem leków różnymi drogami
- student jest świadomy znaczącej roli współpracy z pacjentem
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!