ikona pliku odt

drogi podawania leków notatki

procedura podawania leków przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.54 kB.


PROCEDURY PODAWANIA LEKÓW,
Drogi podawania leków w czasie resuscytacji
Do żył centralnych
Najczęściej wykorzystuje się żyły szyjne wewnętrzne i podobojczykowe,Technika ta wymaga większej wprawy i korzysta się z niej zwłaszcza wtedy, gdy upośledzona perfuzja obwodowa bardzo utrudnia wprowadzenie cewnika do żył obwodowych,
Podany tą drogą lek dociera na miejsce szybciej i w większym stężeniu,Należy pamiętać, że dostęp podobojczykowy wiąże się z koniecznością chwilowego przerwania ucisków klatki piersiowej, a nakłuwanie żyły szyjnej wewnętrznej może utrudnić prowadzenie wentylacji,
Kaniulacja żył centralnych bywa niebezpieczna po podaniu środków trombolitycznych
Powikłania:
      Krwiak i krwawienie w miejscu wkłucia,
      Nakłucie tętnicy,
      Odma opłucnowa,
      Krwiak opłucnej,
      Podanie leku poza żyłę,
      Drogi podawania leków w czasie resuscytacji
      Zator powietrzny,
      Przedziurawienie tchawicy
      Uszkodzenie nerwów,
      Zator fragmentem cewnika.
Do żył obwodowych
Kaniulacja żył obwodowych jest zabiegiem bezpiecznym, łatwym do przeprowadzenia i nie wymagającym przerywania resuscytacji,Preferowanym miejscem wkłucia jest duża żyła, zwykle w dole łokciowym, Leki podane tą drogą podczas resuscytacji osiągają szczytowe stężenie w dużych tętnicach układowych po około 1,5 do 3 min. Aby skrócić ten czas należy po dawce leku przepłukać naczynie szybkim strumieniem soli fizjologicznej.
Dotchawiczo
Jako, że intubacji tchawicy dokonuje się już we wczesnej fazie resuscytacji, stąd droga dotchawicza staje się pierwszym dostępnym sposobem podania leków, Podawane dawki leków są dwukrotnie większe niż wstrzykiwane dożylnie, Szybkość wchłaniania tak podanych leków zależy od skuteczności resuscytacji.
Doszpikowo
Szpik kostny w kości piszczelowej zawiera sploty żylne, z których krew trafia bezpośrednio do krążenia centralnego, Leki można podawać przez specjalny cewnik doszpikowy, który wprowadza się w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!