ikona pliku docx

Drobne powikłania połogowe notatki

Krótko i zwięźle na temat drobnych (i nie tylko) powikłań w połogu.


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,68 kB.


Drobne powikłania połogu:
W połogu mogą występować takie same choroby jak w innych okresach życia kobiety. Istnieje jednak grupa schorzeń typowych dla połogu, związanych przyczynowo z tym okresem. Nazywany je powikłaniami połogu. Należą do nich w kolejności zgodnej z częstością występowania następujące choroby: zakażenie połogowe, choroba zakrzepowa, połogowe zapalenie gruczołu sutkowego, późne krwawienie poporodowe oraz psychozy poporodowe.
1.Zakażenia połogowe.
Etiologia.
Są to procesy chorobowe przebiegające z gorączką w okresie połogu, wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze (gronkowce, paciorkowce, pałeczkę okrężnicy, gonokoki, a także bakterie beztlenowe) wnikające do ran poporodowych. Zasadnicze źródło drobnoustrojów stanowi endogenna mikroflora znajdująca się w przedsionku pochwy, pochwie i kanale szyjki macicy. Bakterie te wnikają samoistnie do górnych odcinków kanału rodnego lub zostają przeniesione w związku z badaniami wewnętrznymi lub zabiegami.
Przebieg kliniczny.
Zakażenie połogowe może przybierać różną postać i stopień nasilenia zależnie od: rodzaju drobnoustrojów, drogi wtargnięcia i odporności ustroju. Można wyróżnić: zakażenia miejscowe, obejmujące narządy płciowe oraz uogólnione, określone jako posocznica połogowa.
Zakażenia miejscowe szerzą się zwykle drogą wstępującą. Wyróżnia się tutaj: zakażenie ran krocza i pochwy, zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie przymacicz, zapalenie przydatków i zapalenie otrzewnej.

  1.  Zakażenie ran krocza i pochwy - objawia się obrzękiem, bolesnością i zaczerwienieniem rany, która jest pokryta szarym nalotem.
  2.  Zapalenie błony śluzowej macicy ? objawia się gorączką, zwolnieniem zwijania się macicy i jej bolesnością, niekiedy dochodzi do krwawienia.
  3.  Zapalenie przymacicz - objawia się wytworzeniem ropnia, który wymaga ewakuacji.
  4.  Zapalenie przydatków - objawia się wytworzeniem ropnia zlokalizowanego w jajowodach.
  5.  Zapalenie otrzewnej - może być ograniczone do miednicy mniejszej lub rozlane, objawia się bolesnością powłoki brzusznej, nudnościami, wymiotami, zanikiem perystaltyki jelit; często przebiega ze wstrząsem endotoksycznym.

Do zakażenia połogowego uogólnionego zalicza się przede wszystkim posocznicę połogową. Przebiega ona zwykle gwałtownie, z wysoką gorączką, dreszczami, bardzo szybkim tętnem. Występują objawy ogólnego zatrucia, niewydolności układu krążenia. Często rozwija się wstrząs endotoksyczny.

Leczenie.

Zasadniczym leczeniem przyczynowym zakażeń połogowych jest stosowanie antybiotyków. Niemniej ważne jest również leczenie objawowe (środki przeciwbólowe, obniżające gorączkę, witaminy). W ciężkich postaciach ogromne znaczenie ma przetoczenie krwi, a także osocza i podawanie immunoglobulin.

2. Choroba zakrzepowa.

Zakrzepowe zapalnie żył może rozwinąć się w żyłach powierzchownych lub w żyłach głębokich kończyn.

Etiologia.

Czynnikami etiologicznymi lub usposabiającymi do choroby zakrzepowej są: żylaki kończyn dolnych, żylaki w obrębie miednicy mniejszej, wzmożona krzepliwość krwi w połogu, zwolniony przepływ krwi, uszkodzenia śródbłonków naczyniowych, zakażenie połogowe oraz niedokrwistość poporodowa.

Objawy.

  1.  Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych - objawia się powrózkowatymi, bolesnymi stwardnieniami, pokrytymi zaczerwienioną i bardziej ocieploną skórą.
  2.  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich - objawia się bolesnością, rozszerzeniem żył skórnych, zwiększonym ociepleniem skóry i obrzękiem kończyny.
  3.  Całkowite zamknięcie zakrzepem żyły objawia się przyspieszeniem tętna oraz stanem podgorączkowym.

Czynniki ryzyka.

- wywiad ŻChZZ

- trombofilia wrodzona (niedobór antytrombiny, niedobór białka C,S)

- wiek >35 lat

- otyłość

- liczba ciąż >4

- duże żylaki

- porażenie połowicze

- sierpowato-krwinkowość

- choroby zapalne np. jelit

- zespół nerczycowy

- niewydolność serca

- zabiegi chirurgiczne w ciąży i połogu np. łyżeczkowanie jam macicy

- niepowściągliwe wymioty

- odwodnienie

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,68 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!