ikona pliku pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt notatki

Konspekt lekcji


  375 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 375
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.93 kB.


SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, tyran, ostracyzm, filozofia, hellenizm - dostrzega znaczenie kulturalny starożytnej Grecji - doskonali umiejętność posługiwania się mapą - wykazuje się umiejętnością wykorzystania swojej wiedzy do rozwiązywania różnorodnych zadań na lekcji - wykazuje wyobraźnię historyczną w rozwiązywaniu zadań problemowych - łączy wiedzę z różnych źródeł 2. Metody pracy: Zalecone metody: - praca z mapą historyczną lub atlasem - rozwiązywanie różnorodnych zadań przygotowanych przez nauczyciela - praca w grupach - gra dydaktyczna: krzyżówka, diagram 3. Środki dydaktyczne: - Podręcznik: Historia. Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. - zadania przygotowane przez nauczyciela. - mapa ścienna i atlas II. Tok lekcji Część wprowadzająca Klasę należy podzielić na trzy grupy. Dwie pracują z mapą Grecji, trzecia z podręcznikiem. Przedstawiciel jednej z grup na podstawie wspólnych ustaleń określa położenie geograficzne Grecji. Przedstawiciel drugiej grupy na podstawie wspólnej analizy grupy krótko charakteryzuje linie brzegową Grecji. Przedstawiciel trzeciej grupy wyjaśnia pojecie polis greckiej i jej rozwoju na podstawie podręcznika. Część właściwa Właściwa część zajęć opiera się na indywidualnej pracy uczniów. Uczniowie wykorzystują swoje umiejętności do rozwiązywania ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela. Uczniowie otrzymują polecenia na kserokopiach przygotowanych przez nauczyci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.93 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!