ikona pliku docx

Dominujący styl wychowania w przebadanych rodzinach krakowskich notatki

Opis i analiza badania przeprowadzonego w krakowie dotyczącego dominującego sylu wychowania na podstawie ankiety.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,65 kB.


  1.  Dominujący styl wychowania w przebadanych rodzinach krakowskich.
  2.  Hipotezy:  -otrzymanie materiału empirycznego potwierdzającego że dominującym stylem wychowania w rodzinach jest liberalny styl wychowania                                                                                                                                       

- najmniej popularnym stylem wychowania jest  styl autokratyczny

  1.  Konceptualizacja problemu:

-Dominujący : Przeważający w minimum  60% wypowiedzi przebadanych respondentów

-Styl wychowania : określony dosyć stały stosunek wychowawcy, opiekuna do wychowanka (rodzica do dziecka) , metody postępowania i również sposób egzekwowania nałożonych na nich obowiązków. Wyróżniamy  trzy główne style wychowania: -autokratyczny, -liberalny, -demokratyczny.

-Rodzina krakowska: Grupa osób składająca się z rodziców,(rodzica) i co najmniej jednego dziecka. Połączona: pokrewieństwem, małżeństwem, powinowactwem lub innym prawem.

Zamieszkująca i zameldowana na terenie Krakowa od minimum 3lat.

  1.  Literatura:

- M. Włodarski  „Psychologia wychowania „ PWN 1986

- „ Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany” Oficyna wydawnicza IMPULS 2007

- A. Malinowski , J. Jastrząb, M. Kowalik-Olubińska „O kształtowaniu się podstaw wychowania liberalnego”

-R.J. MacKenzie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Jasne reguły pozwalają wychować” GWP Gdańsk 2011

-D. Borecka-Biernat style wychowania w rodzinie a agresywne zachowania dzieci,

„Prace psychologiczne” 1992, nr 26.

  1.  Dobór wskaźników i ich operacjonalizacja:

Liberalny-3 Demokratyczny-2 Autokratyczny-1

1Dominacja nad dzieckiem

Wysoka (1pkt) Umiarkowana (2pkt) Niska (3pkt)

2Karanie dzieci

Wysokie(1pkt) Umiarkowane(2pkt)- Niskie (3pkt)

-3przesadne wyrażanie miłości

Wysokie(3pkt) Umiarkowane(2pkt)- Niskie (1pkt)

4chwalenie

Zbyt Częste(3pkt) Umiarkowane(2pkt)- zbyt żadkie (1pkt)

5narzucanie norm i woli

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!