ikona pliku doc

Doktryny polityczno-prawne: opracowanie przykładowych zagadnień notatki

Notatka zawiera opracowanie przykładowych zagadnień z przedmiotu Doktryny polityczno-prawne, który jest realizowany przez studentów prawa.


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 401.00 kB.


DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE - skrypt z zagadnień (2013r.)
1. Wprowadzenie pojęciowe: pojęcia ustroju, administracji, socjologii i ekonomii oraz zależności między nimi;
2. Elementy myśli filozoficzno-prawnej. Relacje prawa z państwem i z innymi systemami norm społecznych. Moralność a etyka;
3. Podstawowe koncepcje dotyczące istoty prawa (szkoła prawa natury, pozytywizm prawniczy, inclusive i lexusie pozytywizm, normatywizm, koncepcje socjologiczne, hermeneutyka prawnicza). Formuła G. Radbrucha;
4. Pozytywizm anglosaski Austin, HLA Hart i kontynentalny
5. Critical legal studies
6. Komunikacyjna teoria prawa J. Habermas
7. Klasyczne i współczesne ujęcie polityki. Definicja i różne aspekty tego terminu.
8. Pojęcie "lewicy", "prawicy", "centrum". Geneza, istota, nurty;
9. Republikanizm i jego odmiany
10. Liberalizm (geneza, ujęcie klasyczne, kontynuacje i warianty współczesne);
11. Liberalizm etyczny i liberalizm polityczny
12. Alternatywy wobec liberalizmu, solidaryzm społeczny, katolicka nauka społeczna, doktryna welfare state;
13. Marksizm i komunizm
14. Socjalizm i wybrane doktryny lewicowe (geneza, ujęcie "utopijne" i "naukowe", kontynuacje i warianty współczesne, socjaldemokracja, Nowa Lewica);
15. Konserwatyzm (geneza i ewolucja, warianty współczesne);
16. Wybrane doktryny prawicowe (nacjonalizm, faszyzm, rasizm);
17. Myśl ekonomiczna: problemy i zagadnienia wybrane.
18. Teorie sprawiedliwości- Rawls, Nozick, Walzer, Sadurski
19. Współczesne teorie demokracji : demokracja według Dahla, demokracja deliberacja, demokracja partycypacyjna
20. Komunitaryzm
21. Multikulturalizm
22. Nacjonalizm
23. Feminizm i jego odmiany
24. Michel Foucault
25. Postmodernistyczna myśl polityczno-prawna
26. Teorie globalizacji i integracji regionalnej
27. Critical race theory

1. Wprowadzenie pojęciowe: pojęcia ustroju, administracji, socjologii i ekonomii oraz zależności między nimi
1)Ustrój polityczny − str
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 401.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!